Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

kor

Foto: Janne Andersson

Växthusgaser från djur

Metan är främst djurhållningens växthusgas och står för cirka 37 procent av svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Globalt sett beräknas jordbruket stå för cirka 50 procent av mänsklighetens metanutsläpp.

I det svenska jordbruket är mjölkproduktionen den största källan till metan följt av dikor och övrig nöt. Men även hästar, grisar, får, getter och renar bidrar till en mindre mängd metan.

Metan bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö, till exempel i vommen hos kor eller i flytgödsellager. Metan kan även bildas i sumpmarker och våtmarker, men den största delen av metan från jordbruket bildas av nötkreatur.

Metanbildning är en naturlig process hos kor som sker när fodret bryts ned av mikroorganismer i våmmen. Det finns inte mycket att göra för att minska kons metanproduktion. Istället är det viktigt att ha en så hög produktivitet som möjligt genom

  • hög avkastningsnivå
  • låg inkalvningsålder
  • god djurhälsa och fertilitet.

Metan och lustgas från gödsel

Metan bildas också vid gödsellagringen och vid rötningsprocessen i biogasanläggningen.

Efter att stallgödsel ha spridits på fältet bildas främst lustgas. Detta gäller både vid spridning av fast- och flytgödsel. Lustgas kan också bildas bildas vid lagring av stallgödsel och ströbäddar i stallet.

Indirekta utsläpp

Konsumtionen av soja och palmkärna till djurfoder påverkar också klimatet genom att regnskog i andra länder avverkas för att ge plats till odlingar. Detta bidrar ytterligare till växthuseffekten.

Sidan uppdaterades 2015-04-15 av Alexander Gustafsson

Växthusgaser

När växthusgaser nämns är det främst tre stycken som det handlar om – koldioxid, metan och lustgas.

Dessa tre har olika stor påverkan på klimatet, till exempel är lustgas och metan kraftigare växthusgaser än koldioxid.

Därför räknas utsläpp av växthusgaser om till kilo
koldioxidekvivalenter (kg CO2e) för att det ska gå att summera dem till
total potentiell klimatpåverkan.

Utsläpp av:

1 kg koldioxid (CO2) = 1 kg CO2e

1 kg metan (CH4) = 25 kg CO2e

1 kg lustgas (N2O) = 298 kg CO2e

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp