Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Beskrivande bildtext

Foto: Mårten Svensson

Sök stöd för att minska fosforförlusterna

Fosforn gör nytta på åkern. Se till att den stannar där! Sök de stöd som finns för olika åtgärder du kan göra på din gård.

Du kan söka stöd för att till exempel:

  • strukturkalka din lerjord
  • täckdika
  • anlägga kalkfilterdiken i samband med täckdikning på lerjord
  • anlägga skyddszoner, både längs vattendrag och på andra ställen där det är risk för erosion eller översvämning
  • anlägga och sköta våtmarker och fosfordammar
  • anlägga ett tvåstegsdike
  • anlägga brunnar för reglerbar dränering

De flesta stöden söker du på jordbruksverket.se, men i vissa fall, t.ex. när det gäller LOVA-stöd, är det från länsstyrelsen. Kontakta din länsstyrelse om du har frågor om stöden, det är de som beslutar om vilka åtgärder som ska få stöd baserat på regionala prioriteringar i ditt län. Miljöersättning för skötsel av våtmarker och skyddszoner ansöker du om i SAM-ansökan.

Rätt åtgärd på rätt plats

Funderar du på vilka åtgärder som passar bäst på din gård? Ta kontakt med Greppa Näringen i länet där du bor, du hittar kontaktuppgifter här.

Som medlem i Greppa Näringen får du gårdsanpassade råd – rätt åtgärd på rätt plats. Du får hjälp att optimera din produktion, något som både du och miljön tjänar på. Vi erbjuder både individuell rådgivning på gården och olika gruppaktiviteter och kurser.

Länkar


Filmer

Se filmerna om hur du kan minska utlakningen av fosfor till vattendrag.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp