Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

110;380|Det är inte alltid nödvändigt att plöja till 20-25 centimeters djup. Grundare plöjning sparar också bränsle.

550;420|Reducerad jordbearbetning på en gård med 250 ha mellanlera kan ge en besparing på upp till 30 000 kr per år.

400;300|Lägg i en högre växel - det belastar motorn på ett lägre varvtal och sparar bränsle.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp