Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Energikartläggningsstöd

Foto: Erik Karlsson

Stöd från Energimyndigheten

Energimyndigheten erbjuder ett energikartläggningsstöd till lite större gårdar plus ett miljöstöd för analys av investeringar som bidrar till energieffektivisering.
Det är viktigt att känna till att du kan delta på träffar inom Energikollen oberoende av om du väljer rådgivning enligt Energikollen eller att använda Energimyndighetens energikartläggningsstöd.

Energikartläggningsstöd

Du kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning via Energimyndigheten. Kartläggningen visar hur energin används i ditt företag och kommer med förslag på energieffektiviserande åtgärder. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kan få stöd även om de har en lägre energianvändning.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Energimyndigheten erbjuder stöd till miljöstudier i små och medelstora företag. Stödet är ett bidrag som får användas till att göra en djupare analys eller studie och förbereda en investering som bidrar till en energieffektivisering.

Rådgivning om energi

Energikollen är Greppa Näringens rådgivning där du får hjälp med att minska energiförbrukningen.

Skrifter om energi

Greppa Näringen har tagit fram flera praktiska råd för hur du kan spara energi på din gård.

Filmer

Se även LRF:s filmer om lantbrukare som minskat sin energiförbrukning.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp