Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Energibanta din grisgård

Klicka fram tips på de rosa plustecknen. Bläddra bland bilderna via pilen till höger.

Ungefär 20 procent av smågrisproduktionens energianvändning går åt till värmelampor.

Temperaturen, och därmed effekten, kan sänkas efter grisens första levnadsdagar, antingen centralt eller med en sparknapp på varje armatur. Sparknappen kan minska energin till lamporna med cirka 30 procent.

Välj en energisnål kvarn oavsett om det, som här, är en hammarkvarn eller en skivkvarn.

Att, som här, transportera fodret med U-skruv kräver 70-90 procent mindre energi än lufttransport. En flexskruv ger också besparingar i jämförelse med lufttransport men inte i lika stor utsträckning.

Värmepumpen hämtar värme från gödselrännorna och omvandlar till golvvärme för smågrisarna. Det gör att du kan spara på annan uppvärmning.

Ammoniakavgången minskas när värme tas från gödselrännorna. Det ger en bättre stallmiljö och du kan utnyttja växtnäringen mer effektivt.

Ha rätt förhållande mellan foder och vatten! I blandartanken bör förhållandet mellan vatten och foder vara minst 1:3. Då blir blandningstiden som kortast.

Ett läckage i tryckluftssystemet drar onödig energi. Ett hål på 1 mm kan ge förluster på mer än 3 000 kWh/år. Håll inte heller systemtrycket högre än nödvändigt.

En frekvensstyrd foderpump sparar energi! En foderpump med frekvensstyrning anpassar varvtalet efter behovet av tryck och flöde, och på så sätt minskar onödig elförbrukning.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp