Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Sveriges miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål. Målen berör alla delar av
samhället och näringslivet.

Fem av miljömålen berör arbetet inom Greppa Näringen:

  • Ingen övergödning
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Myllrande våtmarker
  • Giftfri miljö
  • Begränsad klimatpåverkan

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp