Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se. Du kan även mejla och fråga efter äldre broschyrer som inte längre finns på webbplatsen.

 1. Verksamhetsberättelse 2017

  2017 såg vi i Greppa Näringen ett stort engagemang bland lantbrukare för markfrågor. Rådgivning om markbördighet och dränering ökade jämfört med året innan, liksom våra rådgivningar om integrerat växtskydd, miljöaspekter på nya stallar, utfodring av köttdjur, och analyser av gårdens klimatpåverkan. Under året tillkom 424 nya rådgivningsmedlemmar och vi genomförde 197 startbesök. Totalt genomförde vi 2 384 rådgivningar, vilket är något mindre än 2016 och där vi framöver fortsätter att lyssna på lantbrukarnas och rådgivarnas förväntningar och önskemål.

 2. Verksamhetsberättelse 2016

  2016 fokuserade vi i Greppa Näringen bland annat på åtgärder mot förluster av fosfor från jordbruksmarken. Arbetet med att minska växtnäringsförluster har varit framgångsrikt. Under året tillkom 300 nya rådgivningsmedlemmar och vi genomförde 234 startbesök. Totalt genomförde vi 2 638 rådgivningar.

 3. Verksamhetsberättelse 2015

  I juni 2015 beviljades Greppa Näringen medel till år 2020. I flera län låg Greppa Näringen nere under hösten 2015 i avvaktan på beslutm om medel och upphandling. Aktivitetsnivån var under dessa omständigheter bra och totalt gjordes 2900 gårdsbesök.

 4. Verksamhetsberättelse 2014

  År 2014 var ett ovanligt budgetår. Besked om när det nya landsbygdsprogrammet skulle starta sköts framåt flera gånger. Greppa Näringen fick vid två tillfällen extra pengar från budgetposter i det tidigare landsbygdsprogrammet.

 5. Verksamhetsberättelse 2013

  Under 2013 var det en fortsatt hög aktivitet i Greppa Näringen. Mer än 4 000 rådgivningsbesök har utförts hos våra 9 219 medlemmar under de tre senaste åren. Det är betydligt fler besök än åren dessförinnan.

 6. Verksamhetsberättelse 2012

  År 2012 blev ännu ett lyckat år inom Greppa Näringen. Vi kan konstatera att antalet rådgivningsbesök har stabiliserats på en högre nivå så att fler medlemmar får sina planerade besök.

 7. Verksamhetsberättelse 2011

  Jubileumsåret 2011 blev också ett rekordår för antalet genomförda rådgivningsbesök. Greppa Näringen firade 10 år och den enskilda rådgivningen inom projektet gick som tåget!

 8. Verksamhetsberättelse 2010

  En beskrivning av aktiviteterna i Greppa Näringen under år 2010.

 9. Metadata rubrik missing

  Metadata text missing

 10. Metadata rubrik missing

  Metadata text missing

Filtrera broschyrer

Typ av skrift

Kontakt

Mottagare av din beställning

Katarina Mattsson

036-15 84 20

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp