Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se. Du kan även mejla och fråga efter äldre broschyrer som inte längre finns på webbplatsen.

 1. Medlemsbrev juni 2020

  Läs om Enekullens gård som varit medlemmar i Greppa Näringen sedan 2013. Lär känna Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF och lär dig mer om precisionsodling.

 2. Medlemsbrev december 2019

  Greppa Näringen får utökat anslag med 17,6 miljoner kr, läs om lantbrukaren Andreas som har gjort Klimatkollen och lär känna rådgivaren Katarina Berlin.

 3. Medlemsbrev juni 2019

  Förra sommarens torka märks fortfarande i ladorna. Många lantbrukare har haft anledning att oroa sig över om fodret kommer att räcka till sina djur. Det har aktualiserat frågan om en effektiv grov-foderodling och en optimal utfodring.

 4. Medlemsbrev december 2018

  2018 präglades till stor del av torkan som kommer att påverka lantbrukare en lång tid framöver. En positiv nyhet är att Greppa Näringens budget har förstärkts så att vi nu kan göra tusen fler rådgivningar om året framöver. Läs även om Törlan Lantbruk som "gör allting rätt" enligt en av våra rådgivare.

 5. Medlemsbrev juni 2018

  Vet du vad Gropen är? Läs om Gropen som Greppa Näringen medverkar i under Borgeby fältdagar, och där besökare får möjlighet att studera livet under markytan. Läs även om vår rådgivning byggplanering och hur intresset för byggfrågor har ökat, och du träffar en av våra medlemmar som berättar om sina erfarenheter.

 6. Medlemsbrev december 2017

  Lär känna Markus Hoffman, en av Greppa Näringens nyhetsskribenter, och följ vår omvärldsbevakning av miljö- och klimatfrågor. Läs om den nya modulen för underhåll av diken. Du får även veta mer om våra nya praktiska råd kring fosforläckage i hästhagar.

 7. Medlemsbrev januari 2017

  Läs bland annat om hur kväveläckaget har minska på gårdarna som är medlem i Greppa Näringen. Träffa Fredrik Jerlström som strukturkalkat 150 av sina 221 hektar åkermark.

 8. Medlemsbrev juni 2016

  Allt fler lantbrukare känner till Greppa Näringen och det arbete vi gör. Läs också om hur man på Annelövsgrisen har lyckats att minska gårdens fosforöverskott.

 9. Medlemsbrev december 2015

  Det har varit ett stort internationellt intresse för Greppa Näringen. Under året har vi haft flera utländska besökare som velat lära sig mer om hur vi arbetar. Nya sammanställningar visar den positiva effekten av rådgivningen m.m.

 10. Medlemsbrev juni 2015

  Läs om Greppa Näringens viktiga uppdrag i det nya Landsbygdsprogrammet. Vi presenterar också CropSAT – ett webbverktyg som mäter din gröda från satellit.

Filtrera broschyrer

Typ av skrift

I praktiken

Kontakt

Mottagare av din beställning

Katarina Mattsson

036-15 84 20

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp