Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se. Du kan även mejla och fråga efter äldre broschyrer som inte längre finns på webbplatsen.

 1. Medlemsbrev juni 2020

  Läs om Enekullens gård som varit medlemmar i Greppa Näringen sedan 2013. Lär känna Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF och lär dig mer om precisionsodling.

 2. Faktablad 1: Klimatgaser och kolsänkor

  Faktablad 1 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 3. Faktablad 2: Foder och klimat

  Faktablad 2 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 4. Faktablad 3: Gödning, gödsel och klimat

  Faktablad 3 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 5. Faktablad 4: Nötkreatur och metan

  Faktablad 4 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 6. Medlemsbrev december 2019

  Greppa Näringen får utökat anslag med 17,6 miljoner kr, läs om lantbrukaren Andreas som har gjort Klimatkollen och lär känna rådgivaren Katarina Berlin.

 7. Medlemsbrev juni 2019

  Förra sommarens torka märks fortfarande i ladorna. Många lantbrukare har haft anledning att oroa sig över om fodret kommer att räcka till sina djur. Det har aktualiserat frågan om en effektiv grov-foderodling och en optimal utfodring.

 8. Medlemsbrev december 2018

  2018 präglades till stor del av torkan som kommer att påverka lantbrukare en lång tid framöver. En positiv nyhet är att Greppa Näringens budget har förstärkts så att vi nu kan göra tusen fler rådgivningar om året framöver. Läs även om Törlan Lantbruk som "gör allting rätt" enligt en av våra rådgivare.

 9. Bevattna för ökad skörd och bättre näringsupptag

  När regnet uteblir är det bra att redan ha en godkänd bevattningsanläggning på plats. I detta praktiska råd hittar du bland annat information om hur du räknar ut ditt årliga bevattningsbehov och vad du bör tänka på om du vill ansöka om uttag av bevattningsvatten.

 10. Gödsla rätt med fosfor

  I detta praktiska råd läser du om fosfor, ett viktigt näringsämne som även kan orsaka övergödning. Du lär dig hur du får bäst effekt av din gödsling när du gödslar vid rätt tidpunkt och anpassar gödslingen efter markens fosforhalt och grödornas behov, samtidigt som risken för förluster minskar.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp