Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se. Du kan även mejla och fråga efter äldre broschyrer som inte längre finns på webbplatsen.

 1. Prisvärda miljöåtgärder på gården

  Vill du få mer pengar över i resultaträkningen vid årets slut? Då finns det bara två sätt: öka intäkterna eller minska kostnaderna, säger Maria Fermvik som tar fram ekonomiska beräkningar i Greppa Näringen.

 2. Bekämpa potatisbladmögel med hjälp av väderdata

  Angrepp av bladmögel är kostsamt och ett ständigt orosmoln för potatisodlare. Trots att potatis bara odlas på 26 000 hektar så står potatisodlingen för cirka 40 procent av den totala fungicidanvändningen i svenskt lantbruk. Ett sätt att förbättra träffsäkerheten vid bekämpning är att använda prognosmodeller.

 3. Öka din odling av proteingrödor

  Odlingen av åkerböna, ärter och raps har ökat markant de senaste åren och utfodringsförsök visar att dessa grödor kan vara goda alternativ till soja i foderstater. Det finns begränsningar för hur ofta man kan odla baljväxter och raps på samma fält, men trots det finns det fortfarande utrymme för betydligt ökade arealer av dessa grödor i Sverige.

 4. Bra effekt av fånggrödor

  Fler lantbrukare än tidigare kan nu söka miljöersättning för fånggröda. Området för stödet har utvidgats och ersättningen höjdes 2010. Fånggrödor är en effektiv åtgärd mot kväveutlakning och minskar läckaget från svensk åkermark med 2 200 ton kväve per år och det skulle kunna minska med ytterligare 3 400 ton per år. På fältnivå innebär det att kvävet kommer grödan tillgodo.

 5. Gödsla inte med pengarna

  Det finns pengar att tjäna för lantbrukaren om stallgödseln utnyttjas på rätt sätt. Det handlar om att minska behovet av mineralgödsel samtidigt som grödan gynnas och resulterar i bättre och jämnare skördar.

 6. Verksamhetsberättelse 2011

  Jubileumsåret 2011 blev också ett rekordår för antalet genomförda rådgivningsbesök. Greppa Näringen firade 10 år och den enskilda rådgivningen inom projektet gick som tåget!

 7. Verksamhetsberättelse 2010

  En beskrivning av aktiviteterna i Greppa Näringen under år 2010.

 8. Focus on Nutrients

  This pamphlet contains a short summary of "Greppa Näringen - Focus on nutrients" and the main functions of the project.

 9. A decade of advice benefiting agriculture and the environment

  This publication has been produced to mark the ten-year anniversary of Focus on Nutrients as a record and analysis of what made the project successful and what needs to be done in future.

 10. Växtskydd med helhetsgrepp

  Sedan årsskiftet erbjuder Greppa Näringen en ny rådgivning inom integrerat växtskydd, IPM. Fredrik Johansson i Vänersnäs utanför Vänersborg var bland de första att testa den nya rådgivningen.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp