Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Så fånggrödan tidigt

  Den viktigaste åtgärden för att lyckas med etableringen av fånggrödan i höstsäden är att så tidigt på våren, gärna i mars innan vårbruket har kommit igång.

 2. Rådgivning för lantbruk och miljö

  En skrift om hur projektet fungerar, vilka mål vi har och annat som är värt att veta om Greppa Näringen. Skriften riktar sig främst till tjänstemän, politiker eller andra som har ett mer övergripande intresse för projektet.

 3. Har du räknat - Miljöåtgärder som är bra för ekonomi på din mjölkgård

  I den här broschyren lyfter vi fram 6 åtgärder på mjölkgården som utöver att vara bra för miljön och klimatet också kan vara bra för din plånbok.

 4. Hur mycket kan du minska kvävegivan? - Varje kilo spelar roll för klimatet

  Här finns tips kring hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan. Varje kilo förlorat kväve motsvarar ett växthusgasutsläpp på ungefär 10 kg koldioxidekvivalenter (CO2ekv) och påverkar klimatet i fel riktning.

 5. Medlemsbrev oktober 2013

  Läs om hur Jordbruksverkets arbete med nollrutor och vad en handburen N-sensor kan säga om hur mycket kväve marken levererar. Vi informerar också om vad lantbrukarna har sagt i den senaste nöjdhetsundersökningen.

 6. Har du räknat - Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din grisgård

  Att hushålla med sina resurser och vara så effektiv som möjligt i sin grisproduktion är nyckeln till att göra ett bra resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

 7. Sänkt inkalvningsålder - effekt på miljö och ekonomi

  Genom att sänka inkalvningsåldern kan du spara pengar samtidigt som du också minskar gårdens påverkan på klimatet!

 8. Har du räknat - Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din växtodlingsgård

  På en växtodlingsgård handlar miljöåtgärderna för det mesta om att utnyttja insatsvarorna, till exempel gödselmedel och diesel, på ett effektivare sätt. Även en översyn av dränering ger resultat.

 9. Medlemsbrev december 2012

  Läs mer om årets vallmästare och om vallens betydelse på hans gård. Läs också om hur Arla och Greppa Näringen samarbetar om klimatfrågan och om de nya praktiska råd som tagits fram.

 10. Medlemsbrev juni 2012

  Läs mer om hur Greppa Näringen satsar på att visa att minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi ofta går hand i hand. Läs också om Energikollen, Greppa Näringens nya rådgivning om energieffektivisering.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp