Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Skapa en Våtmark

  Att skapa en våtmark kan vara en mycket viktig miljöinsats, men en våtmark har många fler värden en så. I vårt Praktiska Råd finns samlat vad du bör tänka på när du gör en våtmark. OBS! Vissa siffror i broschyren kan vara inaktuella.

 2. Vitsenap och oljerättika som fånggröda

  Från 2007 är det tillåtet att odla vitsenap och oljerättika som fånggröda och få stöd för det i Skåne, Blekinge och Halland. I detta Praktiska Råd lyfter vi fram både fördelar och nackdelar med dessa nya fånggrödor, och ett antal lantbrukare ger också sina erfarenheter kring odlingen av fånggrödorna.

 3. Förbättrad miljö och ekonomi i potatis- och grönsaksodling

  Samverkan, Styrning, Kontroll och Uppföljning är en del av åtgärder som går att göra i intensivodlade grödor som potatis och grönsaker. Miljöfrågan blir extra aktuell i grödor som kräver stora insatser av bekämpningsmedel och handelsgödsel.

 4. Bevattning och Växtnäringsutnyttjande

  Bevattning kan vara en mycket viktig åtgärd för att säkerställa ett bra växtnäringsutnyttjande. I detta Praktiska Råd går vi igenom saker att tänka på för en lyckad bevattning, och ger praktiska räkneexempel.

 5. Kväveutnyttjande i potatis- och grönsaksodling

  Odling av potatis- och grönsaker sker ofta på lätta genomsläppliga jordar nära sjöar och hav vilket leder till betydande läckage av kväve. EU:s lagstiftning kring grundvatten skärps nu vilket innebär att det ställs hårdare miljökrav också på potatis- och grönsaksodlingen.

 6. Råd om kvävegödsling till vallen

  Innan du bestämmer kvävegödslingsstrategi för vallarna på din mjölkgård bör du gå igenom vilka mål du har för vallarna och gårdens förutsättningar för vallodling.

 7. Din stallgödsel är värdefull

  Använd Greppa Näringens stallgödselkalkyl för att beräkna vilka effekter du kan få av din stallgödsel. I det här Praktiska rådet från våren 2012 kan du läsa mer om hur vädefull stallgödseln verkligen är!

 8. Stallgödsel på hösten

  Att sprida stallgödselkväve inför höstsådden innebär betydande risk för ökad kväveutlakning. Det är främst flytgödsel, urin och ammoniumrik fastgödsel, så kallad kletgödsel som bör undvikas.

 9. Tips inför vallskörden

  För att lyckas med vallskörden bör man kombinera en god planläggning med stor flexibilitet. Vallskörden är troligen den växtodlingsåtgärd som är mest väderberoende i lantbruket. Alltså, vallmaskiner och lager måste vara i ordning och det måste finnas handlingsberedskap för dåligt väder.

 10. Att tänka på inför första kvävegivan

  En god strategi, såväl för börsen som miljön, är att inte lägga höga och tidiga kvävegivor. Vanligtvis är tidiga kvävegivor utsatta för betydande förlustrisker, eftersom det tar lång tid innan plantorna tar upp allt kväve.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp