Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

  1. Bevattning och växtnäringsutnyttjande

    I denna skrift behandlas frågor om vatten och bevattning, lagar och regler, grödors vattenbehov, kopplingen mellan bevattningen och växtnäringsutnyttjande samt när och hur man ska bevattna.

  2. Studiecirkelhäftet "Näring i cirklar"

    Cirkelhäftet är till för deltagarna i Greppa Näringens studiecirkelkurser. I häftet finns övningar, diskussionsfrågor och faktatexter för var och en av de åtta träffarna.

  3. Åtgärder för att förhindra ytvattenerosion

    Denna skrift är en bilddokumentation över ytvattenerosion som lokalt kan ge stora problem i odlingen och även ge förluster av fosfor och bekämpningsmedel. Syftet är att visa olika situationer med uppkommen ytvattenerosion och vilka åtgärder som kan sättas in.

Filtrera broschyrer

Typ av skrift

Kontakt

Mottagare av din beställning

Katarina Mattsson

036-15 84 20

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp