Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Rådgivning 2016-2017

  I Greppa Näringen arbetar du på frivillig basis och kan välja mellan ett trettiotal rådgivningsmoduler. Tillsammans med rådgivaren tar du fram konkreta lösningar till nytta för både miljö och ekonomi.

 2. Medlemsbrev december 2015

  Det har varit ett stort internationellt intresse för Greppa Näringen. Under året har vi haft flera utländska besökare som velat lära sig mer om hur vi arbetar. Nya sammanställningar visar den positiva effekten av rådgivningen m.m.

 3. Strukturkalkning - bra för både mark och miljö

  Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord.

 4. Verksamhetsberättelse 2014

  År 2014 var ett ovanligt budgetår. Besked om när det nya landsbygdsprogrammet skulle starta sköts framåt flera gånger. Greppa Näringen fick vid två tillfällen extra pengar från budgetposter i det tidigare landsbygdsprogrammet.

 5. Miljöeffekter på Greppa Näringens gårdar - resultat från rådgivningen 2001-2013

  En sammanställning och analys av drygt 17 490 växtnäringsbalanser som genomförts mellan år 2000 och 2013.

 6. Från idé till våtmark

  Funderar du på att anlägga en våtmark? Här får du inspiration och praktiska råd om hur du kan gå tillväga.

 7. Medlemsbrev juni 2015

  Läs om Greppa Näringens viktiga uppdrag i det nya Landsbygdsprogrammet. Vi presenterar också CropSAT – ett webbverktyg som mäter din gröda från satellit.

 8. Minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel

  Du kan begränsa utsläppen genom god planering vid spridning och lagring av stallgödsel. Några åtgärdet för att minska utsläppen är tak över gödselbehållaren och sval lagring.

 9. Medlemsbrev oktober 2014

  Greppa Näringen satte upp ett antal mål i en projektplan inför perioden 2010 till 2013. Många av målen har vi nått med råge! Läs också om hur du kan minska markpackningen med enkla åtgärder.

 10. Medlemsbrev juni 2014

  Under 2014 har Greppa Näringens nya rådgivning om integrerat växtskytt dragit igång. Vi informerar också om Greppa Näringens nya organisation.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp