Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Focus on Nutrients

  This pamphlet contains a short summary of "Greppa Näringen - Focus on nutrients" and the main functions of the project.

 2. A decade of advice benefiting agriculture and the environment

  This publication has been produced to mark the ten-year anniversary of Focus on Nutrients as a record and analysis of what made the project successful and what needs to be done in future.

 3. Växtskydd med helhetsgrepp

  Sedan årsskiftet erbjuder Greppa Näringen en ny rådgivning inom integrerat växtskydd, IPM. Fredrik Johansson i Vänersnäs utanför Vänersborg var bland de första att testa den nya rådgivningen.

 4. Metadata rubrik missing

  Metadata text missing

 5. Metadata rubrik missing

  Metadata text missing

 6. Ett decennium av råd - som både lantbruket och miljön tjänar på

  I samband med Greppa Närinegns 10-års jubileum togs denna skrift fram som redovisar Greppas resultat och arbetet de senaste decenniet.

 7. Resultat 2001-2008

  En förenklad resultatrapport som innehåller resultat från perioden 2001 till och med 2008.

 8. Växtnäringsbalanser och kväveutlakning

  Med hjälp av Greppa Näringens databas har näringsbalanser på gårdsnivå studerats före och efter ca 3 års rådgivning.

 9. Öka din kväveeffektivitet - Kalmar

  Framgångsfaktorer för mjölkgårdar i Kalmar. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 10. Öka din kväveeffektivitet - Kalmar

  Framgångsfaktorer för växtodlingsgårdar i Kalmar. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp