Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se. Du kan även mejla och fråga efter äldre broschyrer som inte längre finns på webbplatsen.

 1. Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen

  Metadata text missing

 2. Ammoniakförluster Idisslare

  Det kväve som inte tas upp av djuren hamnar i gödseln. Redan när man utfodrar djuren kan man göra en hel del för att minimera förlusten av ammoniak.

 3. Ammoniakförluster Gris och Fjäderfä

  Det kväve som inte tas upp av djuren hamnar i gödseln. Redan när man utfodrar djuren kan man göra en hel del för att minimera ammoniakförlusterna.

 4. Medlemsbrev juni 2020

  Läs om Enekullens gård som varit medlemmar i Greppa Näringen sedan 2013. Lär känna Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF och lär dig mer om precisionsodling.

 5. Faktablad 2: Foder och klimat

  Faktablad 2 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 6. Faktablad 3: Gödning, gödsel och klimat

  Faktablad 3 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 7. Faktablad 4: Nötkreatur och metan

  Faktablad 4 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 8. Faktablad 1: Klimatgaser och kolsänkor

  Faktablad 1 av 4 i en serie om nötkött och klimat.

 9. Medlemsbrev december 2019

  Greppa Näringen får utökat anslag med 17,6 miljoner kr, läs om lantbrukaren Andreas som har gjort Klimatkollen och lär känna rådgivaren Katarina Berlin.

 10. Medlemsbrev juni 2019

  Förra sommarens torka märks fortfarande i ladorna. Många lantbrukare har haft anledning att oroa sig över om fodret kommer att räcka till sina djur. Det har aktualiserat frågan om en effektiv grov-foderodling och en optimal utfodring.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp