Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

En ökande mullhalt i jorden ger chans till bättre struktur, infiltration, vattenhållande förmåga och att jorden kan hålla mer växtnäring Foto: Emma Hjelm

Greppa Näringens rådgivning om mullhalt kan öka både kolinlagring och skörd

18 december 2020

Små förändringar i växtföljd och odlingsteknik ger stora förändringar i mullhalten på sikt. Stigande mullhalt ökar både odlingssäkerheten och även skörden. Allt detta går att räkna på i Odlingsperspektiv som är en del av Greppa Näringens rådgivning.

Bildbeskrivning

Emma Hjelm, Greppa Näringens expert på mullhalt och bördighetsfrågor

Tjänar på mullhushållning

-Det är på jordar med en relativt låg mullhalt som vi framförallt ser ökade skördar av att höja mullhalten, men att öka mullhalten är en långsam process och därför blir också diskussionerna kring åtgärder på gården långsiktiga, säger Emma Hjelm, Greppa Näringens expert på mullhalt och bördighetsfrågor.

I försök finns stöd för att en ökad mullhalt kan innebära en ökad avkastning på platser där markens kolinnehåll är lägre än cirka 2 procent (3,4 procent mull). Därför ger åtgärder också utslag i den inbyggda ekonomiska kalkylen. På dessa jordar har man sett att skördenivåerna har ökat med mellan 3 och 9 procent när halten kol i marken ökat med 0,1 procentenheter.

Försäkring mot extremväder

En ökande mullhalt i jorden ger chans till bättre struktur, infiltration, vattenhållande förmåga och att jorden kan hålla mer växtnäring. Den ökade infiltrationen minskar tydligt risken för fosforförluster på lerjordar. Att arbeta med mullhushållning ökar också odlingssäkerheten, och vilket är en fördel under extremår.

Förfinade beräkningar

I Greppa Näringen har rådgivningen Mullhalt och bördighet funnits sedan 2008 och fram till idag har 600 lantbrukare fått besök av en rådgivare. För något år sedan uppdaterade Greppa Näringen beräkningsmodellen i Odlingsperspektiv där man kan räkna på mullhaltens förändring genom växtföljd och odlingsåtgärder med resultat i både kilo kol och kronor per hektar.

Här kan du läsa mer om rådgivningen Mullhalt och bördighet och ladda ner kalkylprogrammet Odlingsperspektiv. 

Sidan uppdaterades 2020-12-18 av Karin Hugosson

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp