Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Alex Regnér

Lantbrukare kan söka bidrag från Klimatklivet

18 september 2020

Som lantbrukare kan du bland annat söka stöd för åtgärder inom uppvärmning av lokaler, byte till fossilfritt bränsle i pannor för torkning av spannmål, uppvärmning av växthus och stallar, byte från bevattningspumpar som drivs av fossila bränslen till eldrivna.

Gödsel kan tas till vara för att producera biogas, i några åtgärder har biogasen uppgraderats till fordonsgas och viss gödsel kan även återföras till åkrarna och bidra till att minska behovet av inköpt mineralgödsel.

- Vi ser en stor potential inom lantbrukssektorn. Åtgärderna kan hjälpa till att stärka möjligheterna för lantbrukare att bidra till såväl en omställning av egen energianvändning och minska utsläppen av växthusgaser. Vi har sett ett ökat intresse från lantbrukare att genomföra åtgärder med stöd från Klimatklivet och hoppas att det kommer in många ansökningar nu i september, säger Nanna Wikholm, biträdande enhetschef Naturvårdsverket.

Klimatklivet är ett stöd från Naturvårdsverket för lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Ansökan är öppen mellan den 21-30 september, stöd ges till de ansökningar som har bäst klimatnytta i varje ansökningsomgång.

Läs mer om Klimatklivet och se exempel på tidigare åtgärder som beviljats stöd:

Till Klimatklivets ansökan på Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Exempel på åtgärder som Klimatklivet beviljatlänk till annan webbplats

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp