Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Emma Hjelm visar hur växternas rötter ser ut i gropen i Öjebyn

Emma Hjelm, Greppa Näringen,berättar om kolinlagring. Foto: Anders Lindgren

Se gropen i Öjebyn digitalt!

03 september 2020

I slutet av augusti gick Öjebyns digitala lantbruksmässa av stapeln där Greppa Näringen medverkade. En digital mässa har sina utmaningar, men vi är glada att ta dig med till Gropen 360länk till annan webbplats som är en guidad tur med 360-gradersvisning från årets digitala lantbruksmässa. Här kan du själv titta runt i den åtta meter långa, tre meter breda och ,7 meter djupa gropen samtidigt som du tar del av guidningen, nästan som om du själv vore där.

Bildbeskrivning

Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten guidar dig genom profilens olika lager. Du kan även själv titta runt i gropen och lyssna på Emma Hjelm från Greppa Näringen som berättar om kolinlagring.

En randig moprofil

- Det vi ser här är flera sorters olika jordarter som är resultatet av tusenåriga geologiska processer, säger Kristina Sigfridsson.

Kristina förklarar vidare att längst ner i profilen har vi glaciala sediment. Det är lera avsatt i stillastående vatten när det var hav här och inlandsisen höll på att dra sig tillbaka. Sedan har vi grövre sediment som sand och mo, avsatt av vågor i havet och ytterligare ett lerlager. När marken grundas upp på grund av landhöjningen får vi de grövre partiklarna. De översta 75 cm i profilen har samma karaktär med sand och mo. Markkarteringen visar att det är en något mullhaltigt svagt lerig mojord med 2,6 procent mull och mindre än 4 procent ler.

- Vi ser också rostutfällningar i marken till exempel där det finns rotgångar och maskgångar. Rostutfällningarna är ett resultat av järn som oxiderat när jorden kommer i kontakt med luftens syre, säger Kristina Sigfridsson.

Norrbottnisk åkermark är bra på att hålla kol

Det som skiljer matjorden och alven under plogdjup är framför allt mängden mull som ger den mörkare nyansen. Mycket vall som växtföljderna ofta har i Norrbotten, håller mycket kol i marken vilket är värdefullt både sett ur jordens bördighet och ur ett klimatperspektiv. Kolet finns i markens mull och bidrar till en god vattenhållande förmåga, jordens struktur, bindningsytor för växtnäring och en levande jord.

- Vi räknar mycket på kol ute hos lantbrukare inom Greppa Näringen, säger Emma Hjelm.

I filmen om gropen finns mer information om kolets kretslopp i marken och om de grödor du hittar i årets Öjebygrop. Vill du ta del av övriga digitala fältvandringar med sortvisningar, grönfoderblandningar, blomsterremsor och guidningar i trädgårdskulturerna med mera kan du läsa mer på www.ojebylantbruksmassa.selänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om Greppa Näringens rådgivningar Klimatkollen, Mullhalt och bördighet med flera: Rådgivning i Greppa Näringenlänk till annan webbplats

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp