Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Alexander Regnér

Rådgivningen om grovfoder och utfodring ökade

03 juli 2020

I Verksamhetsberättelsen 2019 för Greppa Näringen kan du läsa om de viktigaste händelserna och aktiviteterna som vi arbetade med under det gångna året.

Bildbeskrivning

Torkan 2018 gjorde att rådgivningen om grovfoder och utfodring ökade under våren 2019 jämfört med året innan. Vattenfrågor fortsätter att engagera. Många besök gjordes om våtmarker och om underhåll av diken och täckdiken.

Under hösten 2019 höll vi rådslag med både lantbrukare och rådgivare om hur man ser på behovet av fortsatt arbete kring miljö- och klimatfrågorna i lantbruket. Det blev många spännande diskussioner som resulterade i att vi nu har skickat en Strategi för Greppa Näringen till regeringskansliet inför den kommande perioden i CAP.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp