Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Jordhälsa i fokus för flera nya initiativ

Foto: Goumbik, Pixabay

Jordhälsa i fokus för flera nya initiativ

28 april 2020

Jordhälsa är ett begrepp som uppmärksammas allt mer i Sverige. Tidigare i år arrangerades Jordhälsokonferensen av RådNu och Gröna Möten. Nyligen meddelade också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet att de startar ett projekt om jordhälsa kopplat till extremväder. Ytterligare ett initiativ är SM i nedbrytning som arrangeras i sommar med syfte att öka medvetandet om jordhälsofrågor.

Markpackning, inlagring av kol i mark och regenerativt lantbruk var några ämnen som diskuterades på Jordhälsokonferensen som arrangerades i januari 2020 av RådNu (Sveriges lantbruksuniversitets kompetenscentrum för rådgivning) och Gröna Möten med stöd av SLU Future Food och en grupp lantbrukare, rådgivare och forskare.

Utgår från jordhälsoprinciper

I samband med jordhälsokonferensen intervjuades flera av deltagarna i en poddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som går att ta del av i efterhand. En av talarna var Jay Fuhrer som är jordhälsospecialist på demonstrationsgården Menoken Farmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i USA där man testar och visar olika sätt att förbättra gårdens jordhälsa. På gården utgår man från jordhälsoprinciper, vilket innebär att jorden hålls täckt av vegetation, jordbearbetningen minimeras, antalet grödor i växtföljden maximeras och köttdjur integreras i växtodlingen, till exempel genom att boskap får beta på åkrarna efter skörd.

Forskare undersöker samband mellan jordhälsa och skörd

Jordhälsofrågor står även i fokus för ett nystartat forskningsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I projektet ska forskare studera vilken roll jordhälsa spelar för att få en säkrare skörd vid extremväder. De kommer att undersöka samband mellan brukningsmetoder, jordhälsa och skördestabilitet.
– Vår hypotes är att en god jordhälsa förbättrar skördestabiliteten och att ett mera diversifierat system där till exempel växtföljden varieras och jordbearbetningen minskas gör markens kvalitet bättre, säger Thomas Keller vid SLU, som är en av forskarna bakom projektet i en SLU-nyhet.

SM i nedbrytning ska uppmärksamma jordhälsa

I sommar arrangeras också SM i nedbrytninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och SLU RådNu, som ett sätt att lära sig mer om sin jord och börja prata om jordhälsa. Tävlingen pågår mellan juni och augusti 2020. Målgruppen är lantbrukare, trädgårdsodlare, elever och andra privatpersoner. Senast den 8 maj kan deltagare anmäla sig till SM i nedbrytning.

Jordhälsa

Med jordhälsa menas en frisk matjord med hög biologisk aktivitet. En hälsosam jord är ett levande ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster och funktioner som främjar växter, djur och människor, utan att påverka miljön negativt, enligt en definition.

I en frisk jord eftersträvas:

  • god struktur
  • god vattenhushållning
  • tillräcklig mängd växttillgängliga näringsämnen
  • små populationer av växtskadegörare och växtpatogener
  • stora populationer av nyttoorganismer
    Källa: Williams, 2018.

Sidan uppdaterades 2020-05-08 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp