Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Lyckad hjälpsådd av vall ger fördelar för ekonomi och miljö

I försök skapades bestånd med olika grad av luckighet med glyfosat. Därefter hjälpsåddes rutorna med direktsåmaskin. Etableringen lyckades bättre i glesare bestånd. Foto: Victor Rueda-Ayala

Lyckad hjälpsådd i vall ger fördelar för ekonomi och miljö

17 april 2020

Att så in vallfrö i en befintlig vall, så kallad hjälpsådd, kan ha fördelar för både ekonomi och miljö jämfört med att totalrenovera vallen. Men det är inte helt enkelt att lyckas med hjälpsådd. I ett projekt vid Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på försöksstationen i Særheim i sydvästra Norge undersöker forskare om det går att ta fram konkreta råd som kan vägleda i metodvalet.

I projektet FOREFF (Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon) har forskare arbetat med ett delprojekt som utgår från hypotesen att det går att ta fram råd kring renovering av vall och val av såmetod baserat på vallens täthet.

Syftet med hjälpsådd är att ersätta vallplantor som dött, till exempel på grund av utvintring eller körskador. Metoden kan också användas för att påverka sammansättningen av arter i vallen, till exempel öka andelen klöver.

Alternativet till hjälpsådd är att avdöda den gamla vallen, vilket kan ske genom en kombination av ogräsmedel och plöjning. Enligt forskarna är en lyckad hjälpsådd fördelaktig både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Gles vall avgörande för lyckad hjälpsådd

Försök visar att det är lättast att lyckas med hjälpsådd av rödklöver i en gräsdominerad vall när bestånden är glesa och luckiga. Det gör att vallfröerna får god jordkontakt och bättre vattenförsörjning och att de nysådda plantorna har utrymme att konkurrera med befintliga plantor i vallen.

Vid hjälpsådd i en timotejvall i juli behövdes minst 60 procent bar jord för att ge fullgod etablering av klöver, medan det vid hjälpsådd på våren räckte med 40 procent bar jord. I en rajgräsvall krävdes ett ännu glesare bestånd.

Att vallen behöver vara så gles är nog förvånande för många, skriver forskarna i en sammanfattning av resultaten som presenterades i samband med Vallkonferensen 2020 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Stora möjligheter att utveckla digitala verktyg

Forskarna drar slutsatsen att det bör vara möjligt att skatta vallens täthet och att använda bildanalys för detta. De menar också att det finns goda möjligheter att utveckla digitala verktyg för beslutsstöd om renovering av vall.

En vision är att ta fram ett digitalt verktyg som skattar vallens täthet utifrån bilder tagna med exempelvis en kamera på traktorn och som kan fungera som ett hjälpmedel för val av lämplig åtgärd.

Läs mer:

Hjälpså eller plöja vallen? Nya hjälpmedel ger vägledning av M. Höglind och V. Rueda-Ayala, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Særheim, Norge, s 45-46 i Vallkonferens 2020, konferensrapport, Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi, 4–5 februari 2020, Uppsala (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fornying av eng uten pløying. En gjennomgang av nylig avsluttede og tidligere forsøklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Nesheim L. och Höglind M, NIBIO Rapport 5:110, 2018.

Determining thresholds for grassland renovation by sod-seedinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Rueda-Ayala V. och Höglind M. i Agronomy, 2019.

Snart kan bonden sjekke enga fra sengalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nyhet av Jon Schärer, NIBIO, publicerad 2018-02-01.

Sidan uppdaterades 2020-04-17 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp