Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Foto: Janne Andersson

Utvärdering av rådgivningarna utfodringskontroll smågris och slaktgris

10 mars 2020

Två tredjedelar av Sveriges grisgårdar har fått rådgivning i Greppa Näringen sedan 2001. I vår utvärdering av utfodringsrådgivning på gårdar med smågris- och slaktgrisproduktion ser vi att lantbrukarnas åtgärder i utfodringen leder till förbättrad fodereffektivitet.

Greppa Näringen har erbjudit rådgivningsmodulen Utfodringskontroll smågris (50A) och Utfodringskontroll slaktgris (50B) sedan 2001 och totalt har rådgivare från Greppa Näringen gjort cirka 460 rådgivningsbesök. Från 2008 började uppgifter samlas in om förslag på förändringar vid rådgivningarna.

I analysen av tio års rådgivningar (2008-2018) inom Utfodringskontroll smågris och slaktgris i Greppa Näringen ser vi att gårdarnas kväve- och fosforeffektivitet i fodret ökar med 2-3 procent om rådgivningens förslag följs. En ökad fodereffektivitet ger mindre växthusgasförluster och näringsläckage och gynnar samtidigt gårdens ekonomi. Underlaget i analysen bygger på 254 rådgivningar.

Läs den fullständiga rapporen här.PDF

Sidan uppdaterades 2020-03-10 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp