Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Johanna Jansson

Odling inomhus, i växthus eller på friland? – så påverkas miljön

28 februari 2020

På senare år har olika typer av inomhusodling lanserats och fått stor uppmärksamhet. I en ny rapport från EU-projektet MatLust undersöks hur inomhusodling av svamp, groddar och bladgrönt står sig ur miljösynpunkt jämfört med odling i växthus, på friland och import.

Inomhusodling definieras inte exakt i rapporten, men avser olika system där gröna växter odlas med växtbelysning istället för solljus. Ofta används näringslösning, så kallad hydroponisk odling, även om odlingen också kan ske i jord. Ibland odlas växter på höjden, så kallad vertikal odling, till exempel i flera våningar eller på väggar. Inomhusodling är fortfarande av liten omfattning.

Målet – att ta fram oberoende fakta

Målsättningen för undersökningen var att ta fram oberoende fakta om miljöpåverkan och resursåtgång för den här typen av odling. Faktorer som utsläpp av växthusgaser, användning av energi och insatsmedel som konstgödsel och kemisk bekämpning, men också näringsinnehåll, smak och ekonomi jämförs för olika odlingssystem.

Rapporten samlar befintlig kunskap om miljöpåverkan från 1) produktion av groddar och skott, 2) inomhusproduktion av svamp samt 3) inomhusproduktion av kryddor och bladgrönt.
Här jämförs också gröna blad som odlats i Sverige med blad som importerats.

Frilandsodlingen var mer resurssnål

Sammanställningen visar att odlad svamp samt inomhusodlade och växthusodlade gröna blad har relativt stor miljöpåverkan i förhållande till näringsvärdet. Det beror på den stora energiåtgången vid produktionen. Frilandsodlade gröna blad från Sverige är mer resurssnåla än blad som odlats i växthus eller inomhus, men ändå mer resurskrävande än grövre grönsaker som kål och rotfrukter.

En åretruntproduktion i ett modernt växthus med extra belysning på vintern förbrukar mindre energi än en modern inomhusodling. Däremot kan inomhusodlingen förbruka mindre vatten och mark för själva odlingen. Å andra sidan lyfter rapportförfattaren fram att det också sker en betydande användning av mark och vatten för produktionen av den energi som går åt för inomhusodlingen, varför det inte är säkert att det sker någon besparing.

Miljöpåverkan från odling av champinjoner antas ligga främst i framställningen av den importerade kompost som svampen odlas i. Groddning är inte särskilt resurskrävande och där orsakas miljöpåverkan främst av själva odlingen av fröer och hantering efter groddning.

EU-projektet MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje där KTH och Södertälje Science Park är partners. Syftet är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring kopplat till miljö och hälsa med fokus på att öka tillväxt och arbetstillfällen för deltagande små och medelstora företag i Stockholmsregionen och närliggande län. Projektet pågår mellan september 2015 och december 2021.

Rapporten i korthet

Några slutsatser ur rapporten Små gröna blad – inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv:

  • Frilandsodlingar använder mycket mindre energi än traditionella odlingar i växthus eller inomhus, även med hänsyn tagen till transporter.
  • Konventionell frilandsodling använder mer gödselmedel och bekämpningsmedel än inomhusodling och växthusodling.
  • Konventionell odling av bladgrönt i flera länder med stor export använder betydligt mer kemiska bekämpningsmedel än svensk frilandsodling.

Läs mer:

Små gröna blad – inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Gunnar Rundgren på uppdrag av projekt MatLust, rapport, januari 2020.

Projektet MatLusts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-02-28 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp