Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Vissa neonikotinoider kan gynna pollinatörer

Foto: Henryk Niestrój, Pixabay

Vissa neonikotinoider kan gynna pollinatörer

17 december 2019

Att använda neonikotinoiden tiakloprid kan vara gynnsamt för humlor och pollinering. Det visar en fältstudie som utförts i samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Det finns ett behov av att nyansera bilden av gruppen neonikotinoider. Det kan finnas alternativ som bekämpar skadeinsekter effektivt samtidigt som de är acceptabla för pollinatörer och människor. Det menar forskarna bakom studien i en artikel från Lunds universitet.

I fältstudien kunde forskarna inte observera någon negativ påverkan på humlor. Istället såg de att när växtskyddsmedlet tiakloprid användes på ett rödklöverfält kontrollerades skadeinsekterna samtidigt som fler humlor besökte fältet och pollinerade grödan.

Några andra neonikotinoider, som klotianidin, imidakloprid och tiametoxam, är redan förbjudna inom EU och de medlen får i nuläget bara användas i permanenta växthus. Detta eftersom bin kan påverkas negativt.

Medlet godkänt till april 2020

Neonikotinoiden tiakloprid används fortfarande, men medlet är bara godkänt till och med april 2020. Enligt uppgift från Jordbruksverket är ett EU-beslut nyligen fattat om att inte förlänga godkännandet. Beslutet är dock ännu inte publicerat och något datum för utfasning är inte fastställt.

Forskarna bakom studien menar att resultaten visar att neonikotinoider inte bör behandlas som en homogen grupp när man riskvärderar växtskyddsmedel och att det finns medel som inte synbart skadar humlor. De ser en risk för att ett förbud kan leda till färre humlor om man inte hittar alternativ till tiakloprid.

– Om det här effektiva medlet skulle försvinna från marknaden utan att det finns ett fullgott alternativ så skulle lantbrukare förmodligen odla mindre areal rödklöver till frö och då blir det mindre mat till humlorna, säger Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet på Forskning.se.

Enligt Jordbruksverkets broschyr ”Bekämpningsrekommendationer, svampar och insekter 2019”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns det oftast ett bekämpningsbehov i klöverfröodlingar. Det finns andra växtskyddsmedel som kan användas mot skadeinsekter i klöverfröodling. Alla tillhör dock gruppen pyretroider. Det finns en större risk för att skadeinsekterna blir resistenta om det endast finns en grupp av växtskyddsmedel på marknaden. Om en skadeinsekt blir resistent mot en pyretroid brukar den bli resistent mot alla pyretroider.

Nya resultat nyanserar debatten

Enligt Thorsten Rahbek Pedersen på Jordbruksverket som arbetat med frågor kring neonikotinoider är det inte påverkan på nyttoinsekter som gör att EU inte förlänger godkännandet av tiakloprid, utan att medlet misstänks ha hormonstörande egenskaper. Han tycker ändå att det är positivt med de nya forskningsresultaten, eftersom han anser att de kan bidra med nyttiga gråzoner i en ofta svart-vit debatt.

– De tre förbjudna neonikotinoider – klotianidin, tiametoxam och imidakloprid - är extremt giftiga för bin medan tiakloprid inte är det. Det är i övrigt samma sak inom en annan stor grupp av insektsmedel – pyretroiderna. Inom denna grupp finns det både medel som är mycket giftiga för bin och medel som man till och med har använt för att bekämpa varroakvalster inuti själva bikuporna, säger han.

– Jag tror att de nya forskningsresultaten både kan bidra till att nyansera debatten om jordbrukets användning av växtskyddsmedel mot insekter och skapa underlag för bra råd till lantbrukare och rådgivare, säger han.

Läs mer:

Vissa insektsmedel kan gynna humlorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, artikel av Lunds universitet, Forskning.se, (2019-11-28).

Can Costs of Pesticide Exposure for Bumblebees Be Balanced by Benefits from a Mass-Flowering Crop?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Environmental Science & Technology, 2019.

Se en film om forskningsresultaten: The use of certain neonicotinoids could benefit bumblebeeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets tidigare projekt om nya beredskapsplaner och neonikotinoider.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-12-17 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp