Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Gödselförsök på stor polsk grisgård

Foto: Janne Andersson

Nytt gödselförsök på stor polsk grisgård

30 augusti 2019

Ett nytt försök på en polsk grisgård med 30 000 grisplatser visar att mekanisk separering av flytgödsel ger hög avskiljning av fosfor men låg avskiljning av kväve. Att få ut fosforn i en fast fraktion gör det möjligt att transportera den till gårdar med fosforunderskott.

Bara i EU hanteras årligen cirka 1,5 miljarder ton gödsel från olika djurslag. Miljöpåverkan från den stora mängden stallgödsel sker både i form av övergödning, försurning och klimatpåverkan. Därför arbetar många forskare med att hitta lösningar på hur gödseln kan användas bättre.

Särskilt i områden där koncentrationen av djur blivit stor är det viktigt att kunna fördela gödseln över större ytor. Det gamla vanliga problemet är att stallgödsel består mest av vatten och att det är dyrt att transportera vatten.

Testade mekanisk separation på polsk grisgård

Ett nytt försök har gjorts med medverkan av svenska forskare från SLU och Östersjöcentrum på en grisgård som ligger nära Östersjökusten i Polen. På gården finns platser för 30 000 grisar i olika åldrar.

Syftet med försöket var att mäta effektiviteten i en två-stegs mekanisk gödselseparation. Det första steget utgjordes av en skruvpress och det andra av en dekanter-centrifug där vätskefasen behandlades. Efter centrifugen fanns ett tredje steg där vätskan surgjordes med svavelsyra.

Prover på gödseln togs i de olika behandlingsstegen två gånger per månad under fem månader. Inga direkta mätningar gjordes av avgången av klimatgaser, utan den beräknades med IPCC:s schabloner. För att bestämma gödselvärdet av de olika gödselfraktionerna tillfördes de till krukförsök med rajgräs där effekten jämfördes med mineralgödsel.

Fosfor avskiljdes men inte kväve

Sammantaget avskiljdes 56 procent av torrsubstansen, 74 procent av fosforn men bara 17 procent av kvävet. Mer än 65 procent av totalkvävet i flytgödseln från grisarna är i ammoniumform som är vattenlöslig, vilket gör den svår att separera mekaniskt. Att tillsätta syra till vätskefasen gjorde att risken för metanläckage från gödseln minskade betydligt.

Sammanfattningsvis tycker forskarna att det är en viktig slutsats att 74 procent av fosforn kan föras bort från gården i den fasta fraktionen vilket gör att risken för fosforläckage nära gården minskar.

Sammanfattningsvis tycker forskarna att det är en viktig slutsats att 74 procent av fosforn kan föras bort från gården i den fasta fraktionen vilket gör att risken för fosforläckage nära gården minskar.

Källa:

Källa: Agronomical and environmental implications of on-farm slurry management based on two-step separation and acidification treatment.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster A.Pantelopoulos1, A. Svanbäck 2, H. Aronsson1. 1Department of Soil and Environment, Swedish Agricultural University, Uppsala, Ultuna, 75651, Sweden, 2Baltic Sea Center, University of Stockholm, Stockholm, 10691, Sweden.

Sidan uppdaterades 2019-08-30 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp