Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Stort intresse för minivåtmarker i Danmark

Foto: Mårten Svensson

Stort intresse för minivåtmarker i Danmark

20 augusti 2019

Danska lantbrukare och markägare har visat stort intresse för att anlägga minivåtmarker, uppger det danska Miljø- og Fødevareministeriet. De skjuter nu till extra pengar för att kunna tillmötesgå alla ansökningar som uppfyller kraven.

Det handlar om ytterligare 60,6 miljoner danska kronor som nu skjuts till för att satsa på så kallade minivåtmarker. Totalt satsas 193,1 miljoner danska kronor på minivåtmarker.

I år har 327 lantbrukare och andra markägare sökt Miljø- og Fødevareministeriets stöd för att bygga en öppen minivåtmark, medan 11 lantbrukare har ansökt om att anlägga minivåtmarker med så kallad filtermatris.

Om alla projekten genomförs beräknas de minska kväveutsläppen med cirka 158 ton per år. Vid sidan av minivåtmarker arbetar man i Danmark även med kollektiva insatser som våtmarksområden och skogsplantering för att minska kväveläckage.

Mikroorganismer renar dräneringsvatten

En öppen minivåtmark är en anlagd våtmark som renar dräneringsvatten från fosfor och kväve. Den består av tre nedgrävda vattenbassänger, avdelade med grunda zoner med vegetation. Dräneringsvattnet leds från den första sedimentationsbassängen vidare till de djupa bassängerna. I bassängerna finns mikroorganismer som minskar kvävekoncentrationen i dräneringsvattnet innan det släpps ut i vattendragen. En öppen minivåtmark på 1 hektar kan rena dräneringsvatten från ett avrinningsområde på 100 hektar, uppger Landbrugsstyrelsen.

Minivåtmark med träflis

En minivåtmark med filtermatris består av en djup bassäng fylld med träflis. Den ska även ha antingen en sedimenteringsbrunn, en sedimentationsbassäng eller en förvaringsbassäng. Den här typen av minivåtmark minskar också näringsläckage till vattenmiljöer, men är mer effektiv och upptar mindre yta än en öppen minivåtmark. Däremot kräver den här typen av våtmark stora mängder träflis. En minivåtmark med filtermatris på 0,2 hektar kan rena dräneringsvatten från ett avrinningsområde på 100 hektar, enligt den danska Landbrugsstyrelsen.

Markägare får stöd för hela kostnaden

Lantbrukare och markägare som uppfyller kraven får stöd för hela kostnaden för minivåtmarken, allt från stöd med beräkning av bästa placering av våtmarksområdet till utgifterna för själva anläggningsarbetet. Pengarna kommer till största delen från EU:s landsbygdsprogram medan 17, 5 miljoner danska kronor kommer från den danska statskassan.

När de sökande beviljats pengar för att anlägga en minivåtmark har de två år för att genomföra projektet. Våtmarksområdet ska bestå i minst tio år, men kan troligen komma att finnas kvar under ännu längre tid.

Sidan uppdaterades 2019-08-20 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp