Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Uppdaterad ogräsrådgivare på nätet

Spikklubba, malörtsambrosia och svinamarant. Invasiva ogräs vid ett fågelbord där det utfodrats med importerat frö. Nya ogräsarter och herbicidresistenta populationer kan också dyka upp på nya platser genom import av foder. Illustration: Håkan Fogelfors

Uppdaterad ogräsrådgivare på nätet

28 juni 2019

Nu lanseras en ny version av webbtjänsten Ogräsrådgivaren av Sveriges lantbruksuniversitet. Tjänsten ska hjälpa till att artbestämma växter som förekommer som ogräs i odlingarna och ger tips om hur de kan hanteras.

Guiden riktar sig både till konventionella och ekologiska lantbrukare, men även till trädgårds- och hobbyodlare, rådgivare och andra växtintresserade. Den första versionen av ogräsrådgivaren släpptes 2007. Uppdateringarna i den nya versionen består bland annat av ny information om aktuella frågor och anpassningar av tjänsten till mobiltelefonen så att den ska vara lättare att ta med sig ut i fält.

På Ogräsrådgivaren finns:

  • Ogräskurs. Här presenteras grunderna i ogräsens biologi och ekologi och hur ogräsen kan kontrolleras. Vanliga ogräsarter presenteras samt några som vi bör vara uppmärksamma på med tanke på klimatförändringarna, där ökad odling av fodermajs gynnat arten hönshirs och mildare vintrar med mer höstsådd ökat problemen med arter som gror på hösten som renkavle, åkerven och råttsvingel. Arter som nyligen kommit till vårt land med fågelfrö är svinamarant, malörtsambrosia och lindmalva.
  • Artbestämning. Här finns artlistor och nycklar där man kan klicka sig fram för att bestämma vilken art av ogräs det rör sig om. Nycklar finns både för utvuxna plantor och groddplantor samt med bilder som stöd. Botaniska termer förklaras i en ordlista.
  • Ogräsbeskrivningar. Här beskrivs 200 av de 250 vilda arter som i Norden kan utgöra potentiella ogräs.
  • Kontroll - bekämpning. Beskriver olika kontrollåtgärder, både direkta metoder som ogräshackning, stubbearbetning och herbicider, men också indirekta metoder som att bygga upp ett konkurrenskraftigt bestånd.
  • Fördjupande artiklar. Texter om ogräs, litteratur- och länklistor.
  • Aktualiteter. Här tar man upp aktuella ogräsfrågor och lyfter just nu de ökade riskerna för fröspridning med fodertransporter efter torkan 2018. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterMan ser en risk för spridning av arter inom landet, att nya arter kommer från Mellaneuropa till Sverige eller att herbicidresistenta ogräs sprider sig. För att undvika problemet behövs en informationssatsning till odlare och djurägare och en uppmaning att rapportera in fynd samt följa upp och rapportera hur resistensen utvecklar sig, enligt en av skrifterna på sidan. Andra aktuella frågor som lyfts är ett eventuellt glyfosatförbud och ökad herbicidresistens hos ogräsfloran.

Källa: Ogräsrådgivaren länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterav Fogelfors, H. och Stendahl, F, elektronisk publikation, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Mer kunskap: Jordbruksverket har också en webbtjänst om ogräs som heter Ogräsdatabasen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där hittar du information främst om kemisk bekämpning, men även om ogräsarter samt förebyggande och mekaniska åtgärder.

Sidan uppdaterades 2019-08-21 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp