Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mindre svinn och större vinst med cirkulär bioekonomi

Foto: Mårten Svensson

Mindre svinn och större vinst med cirkulär bioekonomi

18 juni 2019

Genom att använda mat- och produktionssvinn från jordbruket till nyttiga produkter kan lantbrukssektorn bli mer resurseffektiv och hållbar.

I Europa slängs nästan 90 miljoner ton mat och 700 miljoner ton jordbruksgrödor varje år vilket både ger utsläpp av växthusgaser och ekonomiska förluster, enligt det Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agris magasin Agrinnovation.

Genom att skapa innovationer för en cirkulär bioekonomi där svinn från mat och jordbruk omvandlas till biobaserade produkter som foder, bioplaster, värme och bränslen kan lantbrukssektorn bli ännu mer resurseffektiv och hållbar. Det kan handla om att omvandla gödsel till energi och jordförbättring eller att skapa en marknadsplats online för restprodukter från jordbruket. EIP-Agri ger några exempel på innovationer för en cirkulär bioekonomi i jordbruket:

Svinn blir värdefulla produkter
I det EU-finansierade projektet AgriMaxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utvecklas hållbara metoder för att omvandla produktionssvinn till exempelvis livsmedelsförpackningar, tillsatser och jordbruksprodukter. Genom att bygga två pilotanläggningar, så kallade bioraffinaderier, i Spanien och Italien kommer man att vidareförädla svinn från tomater, spannmål, oliver och potatis.

Gödsel från gris blir energi och biokol
Den operativa gruppen FLAMBElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från den italienska regionen Emilia Romagna utvecklar lösningar för att omvandla svingödsel till förnybar energi och biokol som kan förbättra markhälsan. Man använder fluglarver för att processa gödseln och därefter pyrolys av larvresterna, vilket ger energi och biokol för att förbättra markens struktur och kvalitet. Förhoppningen är att tekniken ska kunna minska näringsläckage till vattendrag och utsläpp av växthusgaser och ammoniak.

Marknadsplats för avfall kan ge nya affärsmöjligheter
Ett tredje projekt är AgroCyclelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett projekt inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Det handlar om att hitta bra sätt att använda avfallsströmmar från livsmedelssektorn. Projektet har partners i Europa och Kina och ett antal pilotprojekt, bland annat används vattenväxten andmat för behandling av avloppsvatten, man gör ätliga produkter av riskli och omvandlar avfall till förpackningar av bioplast.

Nyligen lanserade AgroCycle en online-plattform för handel med restprodukter med syfte att skapa nya affärsmöjligheter. Marknadsplatsen kopplar samman producenter av avfallsprodukter med potentiella köpare, till exempel olika bioteknikföretag.

I Sverige pågår också ett arbete för att minska mat- och produktionssvinn från jordbrukssektorn, bland annat ett regeringsuppdrag som utförs i samarbete mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket och ett nordiskt samarbete mellan myndigheter och forskare. Läs mer om det arbetet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-08-22 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp