Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ny webbplats visar hur vattnet mår

Foto: Mårten Svensson

Ny webbplats visar hur vattnet mår

11 juni 2019

Nu finns en ny webbplats om Sveriges vattenmiljö. Här kan du läsa om det aktuella miljötillståndet för sjöar, vattendrag och hav i Sverige, bland annat när det gäller övergödning, klimat och miljögifter.

Webbplatsen Sveriges vattenmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en digital vidareutveckling av rapportserierna Havet och Sötvatten och ger en populärvetenskaplig och sammanfattande beskrivning av svenska vatten.

Sedan tidigare finns även databasen VISSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (VattenInformationsSystem Sverige) som utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Men medan VISS fungerar som ett verktyg för vattenförvaltningen och för rapporter till EU, så ska den nya webbplatsen Sveriges vattenmiljö istället fungera som ett kommunikationsverktyg som förmedlar kunskap om tillståndet. Data på webbplatsen är inte heller standardiserad på samma sätt som VISS inom EU, utan fokuserar på det aktuella tillståndet i Sverige.

Se trender i en karta

Utgångspunkten är ”Från källa till hav”, att visa hur saker hänger ihop och hur land påverkar hav utifrån tillgänglig miljöövervakningsdata. Förhoppningen är att sidan ska tilltala flera olika målgrupper. ”Allt från den välinformerade tjänstemannen till den nyfikne utan djupare förkunskaper”, skriver Havsmiljöinstitutet. Vattenförvaltningar pekas ut som en viktig målgrupp som kan ha nytta av rapporter som beskriver miljötillståndet och kartor över trender.

På sidan går det att jämföra miljötillståndet för vissa vattendrag och se trender genom att klicka i en karta. I trenderna har resultat från nationell och regional miljöövervakning vägts in för att ge en god bild av miljötillståndet i området.

Ger kunskap om olika miljöteman

På webbplatsen finns tillståndsrapporter för olika miljöteman: övergödning, miljögifter, klimat, mångfald, fiske och försurning. För varje miljötema kan man läsa om tillståndet, orsaker och åtgärder. Här finns även länksamlingar och relaterade fördjupningsartiklar.

Det går även att välja att läsa tillståndsrapporter utifrån olika variabler som undersöks i miljöövervakningen: vattenmassans egenskaper, näringsämnen, växtplankton, organiska miljögifter, metaller, fisk, bottendjur, tumlare och säl.

I en kunskapsbank på webbplatsen finns ytterligare läsning i form av vetenskapligt underbyggda artiklar.

En första version av webbplatsen lanserades vid Havs- och vattenforum den 4-5 juni 2019. Bakom webbplatsen finns ett projekt i samverkan mellan flera myndigheter och universitet. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket står för finansieringen medan Havsmiljöinstitutet står för metodutveckling, miljöanalys och redaktionellt arbete. Sveriges lantbruksuniversitet samordnar miljöanalysen av sötvatten.

Tillståndet för vattnet 2019

  • Övergödning: Problemen finns i hela Sverige, men är störst i södra Sverige. Åtgärder för att minska övergödningen har haft effekter i många sjöar, vattendrag och kustområden. I havet är övergödningen fortfarande ett av de allvarligaste miljöproblemen.
  • Klimat: Sjöar, vattendrag och hav blir allt varmare. Förändringar när det gäller temperatur och nederbörd gör att grundvattnet påverkas.
  • Miljögifter: Vissa gamla kemikalier har förbjudits och utsläppen till vatten av dessa har därför minskat. Nya ämnen med okända effekter har tillkommit.

Källa: Webbplatsen sverigesvattenmiljö.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-06-11 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp