Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Agroforestry kan spela viktig roll för att motverka klimatförändringarna

Foto: Mårten Svensson

Agroforestry kan spela viktig roll för att motverka klimatförändringarna

04 juni 2019

Odlingssystem där buskar och träd kombineras med jordbruksgrödor och djurhållning kan spela en viktig roll för att motverka klimatförändringarna. Det var en av frågorna som diskuterades på världskongressen om agroforestry som nyligen arrangerades för första gången i Europa.

Agroforestry eller skogsjordbruk innebär att odling av träd och buskar kombineras med växtodling och/eller djurhållning. Minskade utsläpp av växthusgaser och minskat näringsläckage är några potentiella fördelar som lyfts fram med den här typen av odlingssystem.

En av sessionerna under kongressen handlade om klimatförändringar ur ett agroforestry-perspektiv. Fokus låg huvudsakligen på afrikanska länder men Chad Frischmann, vd och forskningschef för projektet Drawdown i Kalifornien i USA, gav även ett globalt perspektiv. Projektet arbetar med att identifiera lösningar som kan motverka den globala uppvärmningen.
– Tolv av de lösningar som ligger i topp 20 handlar om livsmedel och hur vi hanterar vår mark, sa Chad Frischmann och pekade på att agroforestry-system kan spela en viktig roll.

Färdväg för agroforestry

En annan session handlade om vägen framåt för agroforestry. Här fanns flera inslag som även rörde agroforestry i tempererade klimat och hur fler lantbrukare ska kunna tillämpa den här typen av odlingssystem. Patrick Worms från EURAF (European Agroforestry Federation) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpratade om möjliga orsaker till att den här typen av odlingssystem fortfarande är ovanliga, trots resultat som visar fördelar när det gäller allt från högre skördar till bättre skydd mot extremväder.

John Munsell från Virginia Tech University och tidigare ordförande för organisationen Association for Temperate Agroforestry, ser ett ökande intresse för agroforestry på lokal och regional nivå i Nordamerika. Han nämnde några initiatitiv i USA som arbetar med agroforestry som organisationen Savanna instititutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, utbyten mellan lantbrukare och ett agroforestry-centerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som startats vid universitetet i Missouri.

Behövs demonstrationer

Stephen Briggs, lantbrukare och rådgivare för AbacusAgrilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, i England som arbetar med lantbruksrådgivning inom agroforestry i Europa, ansåg att det behövs fler demonstrationer för att visa lantbrukare hur agroforestry fungerar.

I panelen fanns även representanter från EU-kommissionen, José Ruiz Espi och Emmanuel Petel. Inom EU har olika agroforestry-projekt stöttats inom både Horizon 2020 och det europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri, och det finns en plan att ta fram en färdplan för agroforestry som kan fungera som en guide för vidare forsknings- och innovationsaktiviteter. Även för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 väntas vissa förändringar som skulle kunna främja agroforestry, enligt dem.

1200 deltagare från 70 länder

Kongressen 4th World Congress on Agroforestry, Agroforestry 2019 arrangerades mellan den 19-23 maj i Montpellier i Frankrike. Kongressen besöktes av 1200 deltagare från fler än 70 länder.

Kongressen organiserades av CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), Avenue Agropolis, INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), World Agroforestry och Montpellier University of Excellence.

Källor:

Videoinspelningar från kongressen 4th World Congress on Agroforestry, Agroforestry 2019 (konferensspråk: franska och engelska).

Dag 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (den 20 maj 2019):

Dag 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (den 22 maj 2019):

Kongressens webbsida: 4th World Congress on Agroforestry, Agroforestry 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2019-06-04 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp