Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Lågt näringsöverskott på gården ger lägre bankränta

Foto: Janne Andersson

Lågt näringsöverskott på gården ger lägre bankränta

31 maj 2019

Den som deltar i ett nederländskt växtnäringsprojekt som liknar Greppa Näringen och som kan uppvisa lågt överskott av kväve och fosfor får lägre ränta hos banken. Och mejeriet betalar ett högre pris för miljövänlig mjölk.

Det började med att en grupp lantbrukare med mjölkkor, i motsvarigheten till LRF i det nederländska landskapet Gelderland, ville samarbeta för att förbättra sitt miljöarbete. Efter det ville även den regionala vattenmyndigheten vara med och företagen som producerar dricksvatten till befolkningen i bygden, en bank och mejeriet Friesland Campina.

Nu deltar cirka 900 mjölklantbrukare i projektet och de stöttas av 18 företag och organisationer. Arbetet bekostas till största delen av lantbrukarna själva genom en årlig avgift på 300 euro. Själva projektet heter ”Vruchtbare kringloop i byarna Achterhoek och Liemers” (VKA). Svenska och holländska språket är ganska lika och det går ana den ungefärliga betydelsen ”Fruktbara kretslopp”.

Använder centralt beräkningsverktyg

Utan siffror om gården blir samtalen inte så djupa. Därför finns det ett centralt beräkningsverktyg som heter ”Kringloopwijzer” (ungefär kretsloppsvägvisaren). I verktyget använder mjölkproducenten sina siffror på antalet djur, arealen mark, inköp av foder och mycket annat. Verktyget beräknar gårdens flöden av växtnäring men även utsläppen av klimatgaser.

Exempel på siffror från de fyra åren 2013-2016 är att vallskördarna varierat mellan 10 580 och 11 900 kg torrsubstans per hektar. Och att kväveöverskottet varierat mellan 160 och 205 kg kväve per hektar, med viss reservation för att de inte räknar på exakt samma sätt som i Sverige.

Visar gårdens miljöprestanda för kollegor

I arbetssättet ingår det att arrangera studiegrupper med lantbrukare. Grupperna skapas på efterfrågan av lantbrukarna själva och träffen sker hemma hos någon av dem. Där visar de sina gårdars värden och miljöprestanda för varandra. Ibland bjuds en expert in för att medverka i samtalet. Transparensen och det gemensamma miljölärandet påminner om Heinekens projekt Skylark för växtodlare som också finns i Nederländerna.

Både sparar och tjänar pengar

I samarbetet i VKA har de strävat efter att bygga in ekonomiska morötter för att delta. I de egna beräkningsexemplen från de medverkande mjölkgårdarna visas att för en gård med 100 kor är det vanligt med insparade kostnader om 4000-10 000 euro per år i form av lägre inköp av kraftfoder och lägre kostnad för avyttrande av djurens gödsel.

Genom ett samarbete med den stora banken Rabobank kan lantbrukare som uppvisar bra växtnäringsutnyttjande dessutom få rabatt på räntan på gårdens lån. Mejeriet Friesland Campina vill också vara med och betalar ett högre mjölkpris till den som kan producera mjölken mest miljövänligt.

Beräkningsverktyget påminner mycket om VERA som används i Greppa Näringen. Den största skillnaden är inte olika sätt att räkna på gårdens flöden utan upplägget kring satsningen där företag och organisationer stöttar både ekonomiskt och med engagemang.

Sidan uppdaterades 2019-06-04 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp