Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Torkan ledde till att mindre mängder mineralkväve såldes

Foto: Mårten Svensson

Torkan 2018 ledde till att mindre mängder mineralkväve såldes

17 maj 2019

Två olika väderfenomen utan inbördes koppling: den blöta hösten 2017 och den torra sommaren 2018, ledde till att mindre mineralgödselkväve såldes, enligt SCB:s årliga försäljningsstatistik.

En sak som påverkar hur mycket mineralkväve som köps in till gårdarna är fördelningen mellan höst- och vårsådda grödor. Höstvete och höstraps ger större avkastning och kräver därför mer kväve. Hösten 2017 var dock blöt och ledde till att mindre areal höstvete kunde sås än ett normalt år. Det ledde i sin tur till att mindre kväve behövde köpas in.

Den blöta hösten övergick i en torr sommar som gjorde att lantbrukarna gödslade mindre när det var uppenbart att torkskadade grödor inte behövde mer kväve. Båda dessa saker gjorde att 7 procent mindre mineralkväve såldes under gödselåret 2017/18 jämfört med året före. Det motsvarar en total tillförsel på 187 000 ton eller 77 kg per hektar utnyttjad åkermark.

De senaste sju åren har mängden mineralkväve per hektar utnyttjad åker varierat mellan 61 och 83 kg per hektar. På samma sätt som den blöta hösten 2017 ledde till mindre areal höstsäd och mindre kväve kan hösten 2018, då höstsådden var stor, kanske öka försäljningen för gödselåret 2018/19. Det beror också på om det finns gödsel kvar från 2018 på vissa gårdar.

Fosforgödsling på samma nivå

Fosforgödslingen styrs inte på samma sätt av vädret som kväve och försäljningen av mineralgödselfosfor var på samma nivå som året före vilket var 14 300 ton eller 6 kg fosfor per hektar utnyttjad åker. Fosforgödslingen varierar betydligt mellan länen till stor del beroende på vilka grödor som odlas, hur mycket de avkastar och tillgången på stallgödsel. Uppsala län och Skåne län ligger i topp med 9 kg fosfor per hektar och i flera län i Norrland tillförs bara 1 kg per hektar i medeltal.

Tungmetallen kadmium ökade

Tillförsel av tungmetallen kadmium hör ihop med fosforgödslingen och i den sålda mängden fosfor beräknas att det fanns 99 kg kadmium. Det är cirka 80 procent mindre mängd än 1995/96 när SCB började föra statistik över kadmium. 99 kg kadmium är dock en ökning från föregående gödselår med 11 kg. Kadmium tillförs också åkermarken med nedfall, stallgödsel, rötslam och kalk, där mängden kadmium i kalk har beräknats till 114 kg.

Sidan uppdaterades 2019-05-17 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp