Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Läckage från växthus kan minskas med förebyggande arbete

Säkra rutiner för hantering av växtskyddsmedel kan minska läckage från växthus. Foto: Janne Andersson

Läckage från växthus kan minskas med förebyggande arbete

14 maj 2019

Ett aktivt arbete för att minska riskerna för läckage av växtskyddsmedel från växthus kan ge resultat. Det är slutsatsen i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läckage från växthus kan minskas med förebyggande arbete

Flertalet av de undersökta växthusen hade ett läckage till vattendrag i omgivningen. Foto: Janne Andersson

Syftet med studien var att se i vilken utsträckning läckage från växthus sker, efter senare års arbete för att minska riskerna. Studien visar att de flesta av de undersökta växthusen fortfarande har ett läckage av växtskyddsmedel till vattendrag i närheten. Men några av växthusen har knappt något läckage alls, vilket forskarna tolkar som att arbete för att minska riskerna kan ge resultat.

Enligt författarna har få liknande studier utförts i Sverige tidigare där man undersökt vattendrag i närheten av växthus. Det har tidigare antagits att läckage av växtskyddsmedel från växthus är försumbart, men frågan får nu allt mer uppmärksamhet.

Enligt rapporten kan möjliga läckagevägar av växtskyddsmedel från växthus vara:

 • Odlingsytor utan recirkulering
 • Recirkuleringssystem som inte är täta eller inte har tillräckligt stora returtankar
 • Kondensvatten från taket som inte är kopplat till recirkuleringssystemet
 • Vatten och slam från rengöring av returtankar och hantering av filter
 • Utsläpp av första vattenflödet vid kulturstart
 • Rengöring av bevattningsanläggning efter avslutad kultur
 • Påfyllnad av sprutan och förvaring av växtskyddsmedel
 • Sprutvätska som inte träffar växterna

Åtgärder för att minska riskerna kan vara:

 • Att ta hand om allt vatten från odlingsytorna och recirkulera det. Se över systemet löpande så att det är tätt.
 • Att använda tekniska lösningar som minskar risken för läckage, till exempel kring appliceringsteknik och rening av överskottsvatten.
 • Bra och säkra rutiner för hantering av växtskyddsmedel
 • Att följa principerna för integrerat växtskydd
 • Förbättrad utbildning för odlare
 • Ny lagstiftning

Forskarna har jämfört resultaten från den här studien med en liknande studie från 2008. Utifrån jämförelsen har forskarna inte kunnat dra några slutsatser om att läckaget från växthus skulle ha minskat de senaste tio åren.

Totalt hittades 105 olika substanser vid minst ett tillfälle, varav 25 substanser låg på riktvärdet eller över i minst ett prov från momentanprovtagningen. Riktvärdet är den högsta halt som inte förväntas ge negativa effekter på vattenlevande organismer. Ett mycket litet läckage kan i flera fall leda till att stora mängder vatten förorenas och halterna överskrids. Teknik där preparatet blandades med bevattningsvattnet var den faktor som gav de högsta halterna i vattendragen, enligt studien.

Undersökningen genomfördes av Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU i samarbete med HIR Skåne och Grön kompetens. Studien genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket.

Källor:
SLU-nyheten Läckage av växtskyddsmedel från växthus – fortsatt riskminskningsarbete krävslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2019-03-19)

Rapporten Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Jenny Kreuger, Ove Jonsson, Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Gustaf Boström, Carola Gutfreund, Bodil Lindström och Mikaela Gönczi, CKB-rapport 2019:1

Sidan uppdaterades 2019-05-14 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp