Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Lantbrukets våtmarker ger oväntad klimatnytta

Små anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet kan fungera som sänkor för växthusgasen lustgas, visar nya forskningsresultat från Kanada. Foto: Mårten Svensson

Lantbrukets våtmarker ger oväntad klimatnytta

10 maj 2019

En grupp internationella forskare visar att små anlagda jordbruksvåtmarker oftast fungerar som en sänka för lustgas istället för en källa, som andra studier visat. Det kan förstärka bilden av att våtmarker ger klimatnytta.

Det finns kanske inte något som är svårare i klimatbranschen än att mäta avgång av lustgas. Gasen kan avgå episodiskt från både mark och vatten och är därför svår att mäta. Det är ändå viktigt att försöka mäta, då dess påverkan på klimatet är cirka 300 gånger starkare än koldioxid.

En grupp forskare från USA, Kanada, Storbritannien och Nordirland har undersökt kvävedynamiken i små anlagda våtmarker. Utgångspunkten var deras mätningar i 101 anlagda våtmarker i delstaten Saskatchewan i Kanada. Våtmarkerna var utspridda över ett så stort område som 230 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar ungefär halva Sverige. Marken nära våtmarkerna bestod av intensiv växtodling.

En mängd analyser av vattnet gjordes från ytan till botten och med ett intervall varje halvmeter under fem veckor på sensommaren. Våtmarkerna var näringsrika med en koncentration av totalkväve som varierade mellan 0,4 och 14 mg per liter vatten.

De flesta våtmarkerna var en sänka för lustgas

I jordbrukslandskap, där det är vanligt med förhöjda kvävehalter i vattenmiljöer, beräknas sådana vattenmiljöer oftast ge ifrån sig lustgas. Därför förutsätts det ofta att även anlagda våtmarker ska bete sig på det sättet. Men denna studie visar att det kan vara tvärtom. Av de 101 våtmarkerna fungerade 69 som sänka för lustgas, 20 av 101 var källor och resten var ingetdera.

Som en konsekvens av både denna och andra studier menar forskarna att när schablonerna från FN:s klimatpanel över hur mycket lustgas som avges används för Saskatchewan så blir det en kraftig överskattning, i detta fall med en faktor 11. Det visar att beräkningarna och därmed schablonerna för just små jordbruksvåtmarker är högst osäkra. Och det beror i sin tur på att det finns för få mätningar gjorda som kan användas för att bygga trovärdiga modeller.

I en annan studie har forskare beräknat att det finns cirka 16 miljoner små anlagda våtmarker på jorden. Frågan infinner sig förstås hur representativ den här studien är för andra våtmarker. De aktuella forskarna understryker att med den här studien, som är den största sitt slag, har de visat att små anlagda jordbruksvåtmarker kan fungera som lustgassänka men att det behövs fler mätningar, exempelvis under andra perioder på året än bara sensommaren.

Källa: Widespread nitrous oxide undersaturation in farm waterbodies creates an unexpected greenhouse gas sinklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Jackie Webb, Nicole Hayes, Gavin Leslie Simpson, Peter R Leavitt, Helen Baulch och Kerri Finlay. Forskarna är verksamma vid universiteten i Regina, Saskatchewan och Minnesota Twin Cities. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences i april 2019.

Sidan uppdaterades 2019-05-10 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp