Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Lecakulor bot mot fosforläckage

Foto: Stina Olofsson

Lecakulor bot mot fosforläckage

07 maj 2019

Att ha ett skikt med lecakulor istället för ett vanligt dräneringsrör minskade fosforläckaget via dräneringsvattnet med 40-90 procent, enligt ett nypublicerat norskt försök.

I Norge är jorderosionen och därmed fosforläckaget högre än i en del andra länder, eftersom åkermarken ofta lutar och nederbörden är stor. Men en grupp norska forskare tycker att fosforläckaget via dräneringsrören har blivit lite bortglömt. Och på platser där landskapet är flackt och jorderosionen lägre kan läckaget ut genom dräneringsrören stå för en större andel av det totala fosforläckaget från åkermarken. Därför undersökte de vad som går att göra åt saken.

Lecarör kontra vanliga rör

I ett nyanlagt täckdikningsförsök med 200 meter långa sugledningar (50 mm diameter) jämfördes avrinningen av vatten och mängden kväve och fosfor som rann i vanliga dräneringsrör med ledningar av lecakulor. Det var inte dräneringsrör med lecakulor som fyllning utan det var rörgravar med bara lecakulor. Rörgravarna var 80 cm djupa, cirka 30 cm upptill och 10 cm i botten och fyllda med 40 cm lecakulor som sedan återfylldes med jord. Lecakulorna var mindre än 4 mm. Försöksplatsen låg utanför Oslo och bestod av lerjord där det först odlades havre och sedan vall. Vanliga dräneringsrör jämfördes med och utan fyllning med kutterspån/flis och med lecarören.

Både högre och lägre avrinning

Dräneringsröret med spån/flis sattes som mätare, eftersom det anses vara den vanligaste metoden för täckdikning i Norge. I jämförelse med detta var avrinningen av vatten 30-40 procent större för röret utan spån/flis. I diket med lecakulor rann det 20-40 procent mindre, trots att tjockleken på skiktet av kulor dimensionerats så att ledningsförmågan skulle vara samma som i 50 mm röret. Det ledde till långsammare upptorkning av marken.

Mindre fosfor rann ut

Desto större blev miljöeffekten för fosforläckaget som minskade med 40-90 procent som totalfosfor under de båda tidsperioder som mätningar gjordes. En förklaring är att jordpartiklar fastnade i lecaskiktet, men också att lecaskiktet har högt pH och att fosfor bands till kalcium. Ph i avrinnande vatten var drygt en enhet högre i lecadiket än i röret med spån/flis. Läckaget av jord minskade ungefär lika mycket som fosforläckaget vilket gjorde lecavattnet klarare. Kväveinnehållet i vattnet minskade ungefär lika mycket i lecadiket som i dräneringsledningen med spån/flis.

Som avslutning tycker forskarna att försöket med lecakulor fungerade bra och att det kan anses vara ett komplement i flacka områden och nära sjöar och vattendrag som är särskilt känsliga där extraordinära miljöåtgärder behövs.

En artikel om försöket har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Agricultural Water Management av forskare vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Sørøst-Norge och Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Sidan uppdaterades 2019-05-07 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp