Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Global utblick på jordbrukets vattenfrågor

Foto: Mårten Svensson

Global utblick på jordbrukets vattenfrågor

03 maj 2019

Översvämningsdrabbade Nebraska stod i veckan värd för vattenkonferensen 2019 Water for Food Global Conference. Konferensen gav en global utblick på en bredd av vattenfrågor kopplade till livsmedelsproduktion runt om i världen.

Fokus för konferensen var hur vi kan föda en ökande global befolkning med en lägre påverkan på världens vattenresurser. Klimat-, bevattnings- och växtnäringsfrågor var några av ämnena som togs upp med exempel från olika länder runt om i världen.

Lyckats öka vattenproduktiviteten

Mesfin Mekkonen vid Daugherty Water for Food Global Institute presenterade en sammanfattning av den så kallade Nebraska Water Productivity Report. En relativt stor andel av marken är bevattnad i Nebraska. Torka kombinerat med sänkta grundvattennivåer har ökat trycket på lantbrukssektorn att öka vattenproduktiviteten och få ut en större produktion med en mindre mängd vatten. Resultat från rapporten visar förbättringar när det gäller bevattning och vattenproduktivitet under de senaste 10 åren, enligt Mesfin Mekkonen.

Fokus på näringsläckage

Flera exempel gavs också på arbete för att minska växtnäringsläckage under en session om vattenkvalitet,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bland annat från delstaterna Nebraska och Iowa. Matthew Helmers, från Iowa Nutrient Research Center vid Iowa State University, berättade om arbetet för att minska näringsläckage och gav exempel på olika metoder som fånggrödor, bioreaktorer för dräneringsvatten, våtmarker och återcirkulering av dräneringsvatten som lagras för bevattning.

Översvämningen i Nebraska

Nebraska är en av de amerikanska delstater vars lantbruk nyligen drabbats hårt till följd av omfattande översvämningar efter en så kallad bombcyklon i mars, ett ämne som också diskuterades under konferensen. Översvämningarna har dödat boskap, förstört spannmålslager och lämnat tjocka lager av sediment på åkermarken. Skadorna uppskattas i nuläget till 1,4 miljarder dollar.

Konferensen arrangerades den 29-30 april av institutet Daugherty Water for Food Global Institute vid Universitetet i Nebraska. Institutet arbetar med forskning, utbildning, kommunikation och utveckling för innovativa lösningar som ökar vatten- och lantbrukets produktivitet med miljömässig hållbarhet i fokus. Temat för konferensen var "Water for a Hungry World: Innovation in Water and Food Security". Föredrag från konferensen finns tillgängliga att se här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information:

Läs mer på konferensens webbsida 2019 Water for Food Global Conference.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se videor från konferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2019-05-03 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp