Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Surgjord flytgödsel kan ge lägre ammoniakavgång och högre skörd

Foto: Mårten Svensson

Fördelar med surgörning av flytgödsel spreds runt Östersjön

09 april 2019

Att surgöra flytgödsel kan både minska utsläppen av ammoniak och ge högre skördar. Det bekräftar det treåriga EU-projektet Baltic Slurry Acidification som nyligen avslutades.

Projektet Baltic Slurry Acidification handlar om teknik för att surgöra flytgödsel med svavelsyra för att minska ammoniakavgång, ge högre kväveutnyttjande och skörd. Tekniken har utvecklats och används sedan tidigare i Danmark. Syftet med projektet Baltic Slurry Acidification var att studera olika aspekter av tekniken och främja tillämpningen i fler länder runt Östersjön.

Positiva effekter för miljö och ekonomi

Tekniken har en rad positiva effekter för miljön med tanke på global uppvärmning, övergödning och försurning, enligt slutsatserna i projektet.

När det gäller ekonomi kan lantbrukare visserligen spara pengar på kostnaden för mineralgödsel (både kväve och svavel), men besparingarna täcker inte alltid kostnaderna. Den avgörande faktorn är kostnaden för svavelsyra. Dessutom innebär surgjord flytgödsel att kostnaderna för kalk ökar. Kostnaderna skulle behöva kompenseras av samhället för att främja tillämpningen, enligt projektet.

Om tekniken används till sin fulla potential i regionen skulle den kunna ha en positiv nettoekonomisk effekt på 2.2 miljarder euro årligen. Dessutom har tekniken potential att bidra till en kväveminskning som motsvarar ett värde på 147 miljoner per år. Tekniken har potential att minska ammoniakutsläppen med 80 procent av de minskningar som krävs för att nå de nationella utsläppsmålen för ammoniak år 2030 för de åtta EU-länderna i projektet.

Inga stora hinder

I projektet drar man slutsatsen att det inte finns några stora hinder att tillämpa tekniken, men att det skulle behövas politiska incitament för att främja tillämpningen.

Några andra slutsatser är:

  • Det är lättast att tillämpa tekniken i fält eller under lagring. Att tillämpa surgörning av flytgödsel i djurstallar görs lämpligast i samband med nybyggnation.
  • Det kan vara farligt att hantera svavelsyra och man behöver därför vidta försiktighetsåtgärder och välja en teknik där riskerna är små att komma i kontakt med syran.
  • Fältförsök visar att surgjord flytgödsel kan öka kväveupptaget i grödan, minska förekomsten av vissa bladsjukdomar och förbättra plantornas kvalitet.

Projektet höll ett avslutande möte i Jyväskylä, Finland den 12-13 februari. I en video från mötet presenterar den litauiska projektpartnern Lithuanian Agricultural Advisory Service några av resultaten: ”Baltic Slurry Acidification has reached the finish line”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Baltic Slurry Acidification

Syftet med EU-projektet Baltic Slurry Acidification var att studera olika aspekter av tekniken med surgörning av flytgödsel och främja tillämpningen i länderna runt Östersjön.

  • Projektet har koordinerats av forskningsinstitutet RISE – enheten jordbruk och livsmedel (sammanslagning av SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik).
  • I projektet deltog 17 organisationer från 8 länder runt Östersjön.
  • Projektet har finansierats av Interreg-programmet Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) och pågick mellan 2016 och 2019.
  • Genom stödformen tredjelandssamverkan från Svenska institutet har även aktörer från Ryssland och Vitryssland kunnat delta.

Källor:
Projektets webbsida: http://balticslurry.eu/länk till annan webbplats

Resultaten sammanfattas i broschyren Baltic Slurry Acidificationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, final brochure (Februari, 2019).

Nyhet från Svenska institutet: Samarbete minskar övergödningen av Östersjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2019-04-02) där du även kan läsa mer om Svenska institutets stödform för tredjelandssamverkan i Östersjöregionen. Stödformen är öppen för ansökan och stänger den 28 maj 2019.

Artikeln Stor satsning på att surgöra flytgödsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Markus Hoffmann i Greppa Näringens nyhetsbrev (2017-10-06).

Sidan uppdaterades 2019-04-09 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp