Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Nytt växtnäringsredskap kanske införs i Sverige

Foto: Mårten Svensson

Nytt växtnäringsredskap kanske införs i Sverige

02 april 2019

Utformningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy) och landsbygdsprogrammet LBP för nästa programperiod 2021 - 2027 pågår nu. EU-kommissionen föreslår att ett nytt digitalt redskap för gödslings- och växtnäringsplanering ska bli obligatoriskt för EU:s lantbrukare som vill ta del av gårdsstöd framöver, men förhandlingar med medlemsstaterna pågår.

FaST är en förkortning som EU:s lantbrukare snart kan behöva lära sig. Det betyder Farm Sustainable Tool for Nutrients. Det är tänkt som ett digitalt redskap för ökat utnyttjande av växtnäringsämnen för högre skördar och minskat näringsläckage. Kommissionen vill att det ska vara obligatoriskt från och med nästa programperiod med CAP och LBP.

Flera funktioner

Kommissionens förklaring till varför FaST behövs är att det ska underlätta för lantbrukare att fatta beslut om gödselgivor. Alla olika data om gårdens växtnäring som till exempel antal djur och mängd stallgödsel, åkrarnas storlek, förväntad skörd, förfrukt, markkartering ska finns samlat i en och samma databas, dessutom med koordinater och i en mobilapp att ha med sig i fält. Om det blir ett beslut om FaST är det de olika länderna som får se till att funktioner kan byggas ihop med befintliga system för olika statistiska uppgifter och bekosta utvecklingsarbetet.

För svensk del

Lantbrukarna i de 28 medlemsländerna i EU befinner sig på olika kunskapsnivåer när det gäller växtnäringsfrågor. Det är stor skillnad på länder som sedan decennier haft långtgående lagstiftning och rådgivning och de som inte haft det. I Sverige har flera uttryckt oro över att det nya redskapet inte kommer tillföra så mycket utan istället krångla till pågående arbete. Genom exempelvis Greppa Näringen görs redan gödslingsplaner och växtnäringsbalanser och genom andra redskap som CropSAT och N-sensor styrs kvävegödslingen på många gårdar.

Stort stöd

Än så länge är det ganska oklart vad som verkligen ska ingå i produkten och vilka kostnader och supportkrav som ska knytas till den. Som alltid med nya förslag finns röster för och emot och nyligen gjordes ett upprop på en webbplats där cirka 100 europeiska organisationer, företag och universitet med flera, skrev under en lista till stöd för FaST.

Demoversion släppt

Det finns en demonstrationsversion att besöka där det går att få en ungefärlig uppfattning om funktionerna. Det som finns där framstår som en kombination av växtodlingsprogram som liknar svenska Dataväxt, Greppa Näringens digitala stallgödselkalkyl och växtnäringsbalans samt Miljöhusesyn där gödselspridningsregler beskrivs.

Mer information:

Demonstrationsversion av FaST: https://länk till annan webbplatsrebrand.ly/fast-demonstratorlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2019-04-03 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp