Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Starkt samband mellan råprotein och ammoniakavgång

Foto: Janne Andersson

Starkt samband mellan råprotein och ammoniakavgång

29 mars 2019

För varje procentenhet mindre råprotein i foderstaten till grisar och nötkreatur minskar ammoniakavgången med 11 respektive 17 procent. Ganska mycket alltså. Det framkommer i en ny internationell sammanställning.

Hela den europeiska djurhållningen står inför en stor ammoniakutmaning genom EU:s så kallade takdirektiv. Där har alla länder fått beting och Sverige ska minska sina ammoniakutsläpp med 17 procent. Här på Greppa Näringens nyhetsplats skrev vi i vintras att Naturvårdsverket föreslår mer medel till foderrådgivning i Greppa Näringen för att minska risken för överdosering av råprotein till mjölkkor.

22 studier jämfördes

Forskare från Österrike har sammanställt 22 vetenskapliga studier från Europa och USA där samband mellan minskat råprotein i foderstaten och minskad ammoniakavgång studerats. Åtta studier var från nötkreatur och 14 för grisar. De 22 studierna innehöll sammanlagt 67 mätningar av ammoniak och de minskningar av råprotein som provades var som lägst 0,4 och som högst 9 procentenheter. Vanligast förekommande var 2 till 5 procentenheter.

Sänkningarna av råprotein i de utvalda studierna var inte större än att fodret fortfarande tillgodosåg djurens behov. Den huvudsakliga proteinkällan för grisarna var sojabönor och för nötkreaturen var det sojabönor och urea.

Skillnad på nötkreatur och grisar

För nötkreatur minskade ammoniakavgången med 17 procent för varje procentenhet som råproteinet minskade. Motsvarande siffra för grisar i de olika studierna var 11 procent. Den stora skillnaden förklarar forskarna med att grisuppfödning är mera homogen och att den under lång tid varit utsatt för krav på att minska ammoniakavgången i högre grad än nötkreatur som mjölkkor. Därigenom är utfodringen med råprotein från början mera slimmad på grisgårdar.

Forskarna är noga med att förklara att hur mycket ammoniakavgången kan minska av en given minskning av råprotein beror på i vilken levnadsfas djuret är. Exempelvis har andra studier visat stor skillnad mellan grisar i tillväxtfas jämfört med när de snart ska slaktas.

FN-organet UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) har tidigare skrivit en rapport om potentialen i att minska ammoniakavgången genom att sänka råproteinhalten och angav 5 - 15 procent mindre ammoniak per minskad procentenhet råprotein.

Med så många som 22 studier går det säga att forskarna tydlig slagit fast sambandet mellan att minska råprotein och minskad ammoniakavgång. Men frågan är hur mycket det går att minska råproteinet generellt i exempelvis mjölkkobesättningar? För kväve till grödor finns lantbrukare som underdoserar och andra som överdoserar och många däremellan som gör rätt. Går det att göra en liknelse med det och råprotein och kväve till mjölkkor?

Sidan uppdaterades 2019-03-29 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp