Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Forskning om ekoproduktion ska stärka rådgivningen

Under föreläsningen "Det är inne att vara utehöna" presenterades ett projekt som handlar om att utveckla hållbara system för utegående värphöns, bland annat genom att testa hur olika marktäckande material kan binda fosfor i rastgårdar. Foto: Pixabay

Forskning om ekoproduktion ska stärka rådgivningen

26 mars 2019

På FoU-dagarna i ekologisk produktion presenterades de senaste forskningsnyheterna inom områdena växtodling, husdjur och trädgård.

Katarina Holstmark, rådgivare inom växtodling på Jordbruksverket, var en av arrangörerna och hon gladdes åt det stora intresset för årets dagar som lockade ungefär 140 deltagare.
– Målet med dagarna är att presentera den senaste forskningen inom ekologisk produktion och omsätta den i konkreta råd till praktisk nytta för rådgivningen, säger Katarina Holstmark.

Ny forskning om jordbearbetning, mellangrödor och ogräsreglering

Några områden som diskuterades inom växtodlingsområdet var jordbearbetning, mellangrödor och ogräsreglering. Göran Bergkvist, docent, och Elsa Lagerquist, doktorand vid institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterade forskning om ett odlingssystem med kraftigt reducerad jordbearbetninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med radhackning och mellangrödor som ett sätt att gynna markens bördighet och ge liten risk för erosion och växtnäringsläckage samt kunna kontrollera ogräs och skadegörare samtidigt som avkastningen blir hög.

Ann-Charlotte Wallenhammar vid Hushållningssällskapet och institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU pratade om att man bör undvika mellangrödorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i växtföljden som riskerar att uppföröka jordburna sjukdomar som klumprotsjuka.

Lars Andersson vid institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU berättade om ogrässtrategierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i ekologiska odlingssystem.

Djurhållning som minskar näringsförluster

Under sessionen om husdjur presenterades bland annat vallprojektet Inno4Grasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska stimulera hållbara innovationer inom vallodling. Ett annat projekt undersöker hur man kan utveckla hållbara system för utegående värphönslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bland annat genom att testa hur marktäckande material kan binda fosfor i rastgårdarna. Ett tredje projekt som heter Power handlar om ekologisk smågrisproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för livskraftiga grisar, företag och miljön, till exempel genom att ta fram praktiska riktlinjer för att minska näringsförluster.

Integrerat växtskydd och ogräsbekämpning

Under föreläsningarna med inriktning mot trädgård presenterades bland annat forskning om komplexa växtskyddsstrategierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om klimatstyrning i växthuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som IPM-metod (integrated pest management/ integrerat växtskydd med förebyggande växtskyddsinsatser) och om EU-projektet IWMPRAISE om integrerad ogräsbekämpninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessutom sammanställdes diskussioner under flera idécaféer inom bland annat djurvälfärd, jordbearbetning och mellangrödor, ogräs samt växtskydd i trädgårdsodling.

FoU-dagarna 2019 arrangerades den 6-7 februari i Uppsala under det övergripande temat Forskning stärker rådgivningen. Arrangörer var Jordbruksverket, SLU, EkoForsk och EPOK (Centrum för ekologisk produktion och konsumtion) vid SLU och Hushållningssällskapet. FoU-dagarna arrangera nästa gång hösten 2020.

Läs mer:

Dokumentation från FoU-dagarna 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till de senaste årens FoU-dagar hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-03-26 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp