Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: cool farm tool

Engelskt verktyg för att beräkna gårdens klimatprestanda

01 mars 2019

Cool Farm Tool är namnet på ett beräkningsverktyg för att beräkna gårdens klimatprestanda. Det går också att beräkna gårdens vattenbehov och nyckeltal för biologisk mångfald och den som vill kan dela med sig av beräkningen om gårdens miljö- och klimatprestanda för uppköpare och kunder.

I takt med att allt fler förstår att matens miljöpåverkan sker mer på gården än i transporter och förädlingsindustri dyker det upp fler och fler beräkningsmodeller för att beräkna matens miljö- och klimatpåverkan. Ett sådant verktyg heter Cool Farm Tool och innehåller tre delar: klimatavtryck, vattenfotavtryck och en poängskala för gårdens påverkan på biologisk mångfald. Beräkningsverktyget är kostnadsfritt att använda för lantbrukare. Bakom Cool Farm Tool, som är baserat i England, finns livsmedelshandlare, forskare, konsultföretag, uppköpare och företag som säljer förnödenheter till lantbruk. Många av företagen är globala. Verktyget förändras gradvis för att förbättra beräkningsmetoder men även i syfte att inkludera fler grödor och regioner för att underlätta jämförelser vilket kan vara en konkurrensfördel för en del och en nackdel för andra. För den odlare eller mjölk- eller köttproducent som vill går det att dela med sig av beräkningen om gårdens miljö- och klimatprestanda för uppköpare och kunder.

Vad är dina grödors eller djur klimatavtryck?

”Dina kunder intresserar sig för ditt klimatavtryck”. Så motiverar konstruktörerna av beräkningsverktyget lantbrukaren att beräkna gårdens klimatpåverkan. Förenklat beskrivet görs det genom att föra in uppgifter från gårdens växtodlingsplan kompletterat med uppgifter om det faktiska skördeutfallet och om förbrukningen av el och bränsle. På liknande sätt kan djurhållningens klimatpåverkan bedömas. Beräkningen görs per gröda och produkt och innefattar kolinlagring i marken. Det är inte bara beräkningens resultat i absoluta siffror som är intressant utan också det lärorika i att studera hur ändringar i växtodling och djurhållning förändrar klimatpåverkan.

Vad har din gård för vattenfotavtryck?

I en annan del av Cool Farm Tool går det att beräkna vattenbehovet för gårdens grödor och hur stor bevattningsgiva som skulle behövas. I bevattningsmodulen går det också simulera hur olika metoder för bevattning skulle påverka vattenförbrukningen och även hur betydelsefull markens innehåll av mull är för jordens vattenhållande förmåga.

Gårdens påverkan på biologisk mångfald

Medan bedömningen av klimatpåverkan och vattenanvändning sker per gröda per produkt görs bedömningen för biologisk mångfald för hela gården. Genom att besvara de 42 frågorna beräknas en poängsumma för biologisk mångfald. I basfrågorna ska växtodlingen beskrivas inklusive hur växtskyddsmedel används. Därefter följer många frågor om hur mycket det finns av olika landskapselement som gynnar den biologiska mångfalden som diken, vattendrag, dammar, gräsremsor läng vägar, skogsdungar och fältkanter som sköts på ett sätt som gynnar djur och växter.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp