Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

kalvar av mjölkras

Foto: Carin Clason

Från kalv till krog - så blir danskarna bättre

22 februari 2019

Danska slaktkalvsbesättningar satsar på lägre antibiotikaanvändning, högre tillväxter och bättre lönsamhet. Det har startats demonstrationsstationer i fyra besättningar med syftet att finna ”best practice”-principer för en bättre och hållbarare slaktkalvsproduktion. Det är Seges och DLBR som samarbetar i detta projekt.

En av de stora frågorna var, om det går det att minska kalvdödligheten från 18 till 5 procent och öka nettotillväxten per dag från 600 gram till 630 gram utan ombyggnad av stallarna, ny teknik eller andra större investeringar?

Följande insatser har valts för att nå målen:

  • Vaccination mot lunginflammation i veckorna efter insättning
  • Minskad överbeläggning i mottagningsstallet
  • Mer mjölk och bättre kraftfoder
  • Högre vikt vid avvänjning

Besättningsägaren, veterinär och DLBR:s slaktkalvsrådgivare samarbetar och besättningen följs upp månadsvis och med regelbundna sambesök av rådgivare och veterinärer.

Satsar på fem insatser åt gången

Även välskötta besättningar kan i perioder få många problemområden samtidigt, då kan det vara läge att begränsa insatserna och arbeta över en 14 månaders period.

Det kan gälla:

  • Smittskyddsåtgärder och immunitet
  • Sjukdomar och behandlingsstrategi
  • Mjölkutfodring
  • Foderstrategier
  • Rutiner för djurförflyttningar. Togs

Åtgärderna kan vara ökad mjölktilldelning, förlängd avvänjningsperiod, förvärmt dricksvatten med druvsocker, extra fodertråg, bättre krossning av spannmålen och optimering av foderstaterna.

Kan koccidos förebyggas?

I några av besättningarna har problem med diarréer på grund av koccidier varit så stort att det varit nödvändigt att behandla alla insatta kalvar. Detta är inte en hållbar strategi och därför undersöktes det om det går att förebygga koccidos. Det gjordes försök med bättre rengöring av boxarna innan insättning och att värmebehandla boxarna som desinfektion, daglig rengöring av mjölkautomater och fodertråg, ökning av proteininnehållet i startfodret från 17 till 19 procent råprotein samt en skonsam nedtrappning av mjölkutfodringen. De skedde uppföljningar av tillväxt och gödselprover på alla djur från insättning till slakt.

Lägre beläggningsgrad i stallarna

Kan en förbättrad tillväxt, djurhälsa och slaktresultat på ett ekonomiskt sätt kompensera för ett sämre utnyttjande av stallplatserna? Ja, här är förväntningarna att den lägre beläggningen skall ge bättre tillväxter, bättre djurhälsa och bättre slaktkroppsresultat.

Chefskonsulent Mogens Vestergaard är projektledare för arbetet och menar att det är viktigt att anpassa slaktkalvsproduktionen till det slutkonsumenten vill ha och att det skall finnas öppna gårdar där produktionen kan visas upp.

Projektet pågår under 2017–2019 och ett strategiskt mål är en genomsnittlig daglig nettotillväxt på 700 gram.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp