Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

böljande kullar med vete

Foto: pixabay

Del 2 om plöjningsfri odling: Plöjningsfritt påverkar markens erosion och fosforläckage

15 februari 2019

Plöjningsfri odling kan inte rekommenderas som ett generellt sätt att minska fosforläckage från växtodling så att målen i EU:s vattendirektiv nås. Däremot kan det ha goda lokala miljöeffekter visas i en sammanställning av 174 studier från Europa.

Kan odling utan plöjning medverka till att vattnet blir renare och att god ekologisk status uppnås i EUs vattendirektiv? Det bestämde sig en grupp brittiska forskare att undersöka. De gjorde inga egna mätningarna utan de läste och sammanställde resultaten av 174 fältmätningar utförda efter år 2000 från 13 länder i nordvästra Europa. Däribland ingick ett flertal svenska och nordiska försök. Förutom effekten av plöjningsfri odling undersökte de påverkan av fånggrödor, skörderestbehandling och växtföljder på näringsläckage och markens fysikaliska egenskaper.

Mindre partikulär fosfor

Många av de sammanställda studierna visar att utebliven plöjning minskar erosionen av jord. Det beror i huvudsak på att marken lämnas mer skrovlig över vintern med skörderester. Men det beror också att aggregatstabiliteten är lite högre hos jordar utan plöjning och eftersom jordförluster minskar gör även förlusten av partikulär fosfor det. Det är en tydlig miljöfördel av plöjningsfritt som alltså kan ge mindre grumligt vatten i odlingslandskapets diken och vattendrag.

Mer löst fosfor

Samtidigt kan läckaget av löst fosfor öka. Den huvudsakliga orsaken till det skulle vara just mer skörderester i och nära markytan. När gröna och färska växtdelar fryser sönder kan fosfat läcka ur sönderfrysta växtceller. Så å ena sidan mindre partikulärt fosfor som läcker men å andra sidan mer löst fosfat. Forskarna resonerar om hur dessa båda saker ska balanseras mot varandra. Ett exempel är att på jordar där det lutar och där det brukar ske erosion kan plöjningsfritt vara rätt som åtgärd och på fält i högsta fosforklass där det redan finns risk för ökat läckage av löst fosfat kanske inte plöjningsfritt ska rekommenderas. Som vanligt är det de lokala omständigheterna som bör styra rätt åtgärd till rätt plats.

Växtskyddsmedel, maskar och stora jordporer

En mindre del av rapporten beskriver problematiken med växtskyddsmedel. Utebliven plöjning kan leda till större behov av bland annat glyfosat för att bekämpa ogräs. Samtidigt har matjord utan plöjning visat större förekomst av makroporer på grund av fler maskar och i de stora jordporerna kan växtskyddsmedel snabbt följa med vattnet nedåt i marken. Det är också något att beakta, skriver forskarna.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp