Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

vetefält

Foto: pixabay

Del 1 om plöjningsfri odling: Är det klimatvänligt med plöjningsfritt?

12 februari 2019

Det verkar inte som att växtodling med utebliven jordbearbetning minskar avgången av klimatgaser från marken. De tre klimatgaserna visade sig reagera på olika sätt enligt en ny sammanställning av försök från 20 länder.

Nu finns en så kallad META-studie med jämförelse av klimatpåverkan av odling med konventionell jordbearbetning och plöjningsfri odling. Det betyder att de aktuella forskarna, som är från USA, inte ha gjort egna mätningar utan sammanställt andras studier. De jämförde studier från 20 länder där mätningar har gjorts av avgång av koldioxid, metan, lustgas från marken där vete, korn, majs eller ris odlades. Ibland har bara en av gaserna mätts, ibland två av dem eller alla tre. Även skörden jämfördes där uppgifter fanns.

Sammanlagt är det en stor försöksdatamängd där samband studerats mellan gasavgång och jordarter, pH, kvävegödsling, olika grödor, skörderestbehandling, klimat och hur länge no-till tillämpats.

Koldioxid

Forskarna såg ingen skillnad på markens avgång av koldioxid av plöjningsfri odling. Det skiljer sig från en tidigare meta-studie där plöjningsfritt ansågs minska koldioxidavgången med 21 procent. Förklaringen till skillnaden mellan de båda studierna är att den här sammanställningen inkluderade mätningar som varade över hela växtodlingssäsongen medan den som redovisade en minskning bara mätte koldioxidavgång i anslutning till jordbearbetningstillfället.

Mindre metan och mer lustgas

Utebliven jordbearbetning minskade avgången av metan från marken med i genomsnitt 15,5 procent. Å andra sidan ökade lustgasavgången med 10,4 procent. Högre lustgasavgång vid plöjningsfri odling brukar förklaras med större mikrobiell aktivitet på grund av mer organiskt material i markytan och att mer fukt uppstår när marken luftas mindre med redskap.

Inte generellt högre skörd

Den här sammanställningen beskriver inte ett helhetsgrepp av klimatpåverkan från odling med utebliven jordbearbetning i bemärkelsen att större eller mindre kolinlagring i skörden beräknats eller tar hänsyn till mindre åtgång av fossila bränslen. Men hur skörden påverkas är avgörande för lönsamheten och sammanställning fann inga bevis för högre skörd med plöjningsfri odling jämfört med konventionella jordbearbetning. Flera tidigare studier har rapporterat cirka 5 procent lägre skörd med plöjningsfritt. Men enskilda studier av de sammanställda visade skördeökningar för vissa jordar och vattensituationer där plöjningsfritt ledde till bättre vattenhushållning.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp