Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Janne Andersson

Fem nya ammoniaklagar i Storbritannien

25 januari 2019

Spridarplattor för flytgödsel förbjuds i Storbritannien från 2025 och efter 2027 ska flytgödselbehållare vara täckta. Det är två skarpa förslag för hur landet ska minska sina ammoniakutsläpp.

I Storbritannien står lantbruket för cirka 88 procent av utsläppet av ammoniak. Det är ungefär samma andel som i de flesta länder, inklusive Sverige. Och Storbritannien ska liksom alla andra länder rapportera till kommissionen vilka åtgärder de tänker göra för att nå sitt mål om minskat ammoniakutsläpp till år 2030. Det svenska förslaget har nyligen varit ute på remiss. I Storbritannien krävs miljötillstånd för gris- och fjäderfägårdar och de måste följa det nya IED-direktivet men ammoniakavgång från mjölk och nötköttsgårdar har hittills varit oreglerat.

Fem nya regler

Följande föreslås:

  1. Fastgödsel ska från 2025 brukas ner inom 12 timmar vid spridning på bar mark.
  2. Spridarplattor förbjuds genom att flytgödsel ska spridas med släpslangar eller liknande som ger låg ammoniakavgång.
  3. Från 2027 ska flytgödselbehållare vara täckta.
  4. Någon form av regel kommer införas för att minska ammoniakavgången från ureabaserade mineralgödsel.
  5. Krav på viss utformning av nybyggda stallar för låg gasavgång, inklusive för klimatgaser.

Jämfört med Sverige

De nya reglerna påminner om de svenska där det sedan många år finns generella krav på nedbrukning inom ett visst antal timmar och krav på täckning av behållare och krav på fyllning av behållare under täckning. I Sverige används inte så mkt ureabaserade mineralgödselmedel och år 2016 bredspreds 28 procent av flytgödseln, alltså med spridarplatta, som förbjuds år 2025 i UK. Storbritannien har varit lite sena med en del miljöåtgärder för att minska näringsläckage. Senast för tre år sedan uppstod debatt om nya krav på minsta storlek på flytgödselbehållare.

Code of Good Agricultural Practice

I Storbrittanien finns liksom i flera andra länder rekommendationer och allmänna råd. De har en ”code” för markvård, vattenvård mm och nu finns en om ammoniak med cirka 20 punkter. Där finns åtgärderna i de fem nya lagarna men också andra välkända saker som att trimma proteinutfodringen så att kväve inte överdoseras till djuren, att sprida vid lämplig väderlek och att ha en gödslingsplan.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp