Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Janne Andersson

Succé med auktion av fånggröda

18 januari 2019

Ett brittiskt vattenföretag ordnade en omvänd fånggrödeauktion som blev succé direkt. Lantbrukare i dricksvattenskyddsområdet odlar nu fånggröda för 1 500 kronor per hektar och en ny smart app håller koll på fånggrödearten och vilket fält det gäller.

Den börsnoterade brittiska dricksvattenproducenten United Utilities producerar dricksvatten till cirka sju miljoner människor i nordvästra England. Råvattnet tas från sjöar och vattendrag men även från grundvatten och behandlas i något av 96 vattenverk innan det pumpas ut till hushållen.

Omvänd auktion av fånggröda

Så kallade omvända auktioner för att få miljöåtgärder gjorda har hittills varit en fråga mest för forskare i miljöekonomi och det finns få exempel från praktisk odling. Men 2017 provade United Utilities en auktion där lantbrukarna erbjöds att lägga ett bud på att odla fånggröda i tillrinningsområdet till dricksvattentäkten. Syftet var att minska kväveutlakning från odlingen. Vattenföretaget beskriver intresset som en succé. 2018 gjorde de om auktionen och nu finns avtal för odling av fånggröda på 50 fält om totalt 246 hektar. Priset som lantbrukarna erbjöd landade på cirka 30 000 pund vilket motsvarar cirka 1 500 kronor per hektar. Arterna som odlas är havre, korn, oljerättika, senap och höstraps. Vattenverket är mycket glada över lantbrukarnas stora intresse samtidigt som de minskar sina kostnader då de slipper rena bort lika mycket nitrat ur råvattnet.

Ny app håller koll på fånggrödan

IT-företaget EnTrade har utvecklat en app där lantbrukaren tar ett kort på sin fånggröda och laddar upp det. Arten känns igen med maskininlärning och koordinaterna följer med så att köparen – Unites Utilities kan bocka av att bonden uppfyllt avtalet. Företaget EnTrade förklarar att de vill underlätta för lantbrukare att sälja miljötjänster.

Bekostar fältförsök i majs

För att undersöka hur det går att odla ännu mer fånggrödor bekostar vattenföretaget ett försök med insådd gräs-fånggröda i majs. Försöket ska pågå under maj 2018 till april 2019. Försöket görs på 30 rutor som omfattar 45 hektar och där 10 olika behandlingar provas. De vill särskilt prova olika arter och tidpunkter för insådd, användning av nitrifikationsinhibitorer och hur det går att så fånggröda efter att majsen skördats. Förutom att få ner halten nitratkväve i råvattnet skriver de att det tillkommer andra nyttor som att marken är bar kortare tid med minskad risk för jorderosion och fosforförlust.

Överhuvudtaget är dricksvattenverket innovativt i sitt samarbete med lantbrukarna och bjuder bland annat in till en kväll med ”pie och pint” (paj och öl) för att diskutera hur de kan minska risken för att medel från parasitbehandling av får (sheep dip) förorenar vattnet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp