Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Forskare i fält

Forskarna Robert Barneveld och Johannes Deelstra är i fält och mätar markfukten. Foto: Anette Tjomsland/NIBIO

Satelliter och drönare kan hjälpa lantbrukare att få koll på vattnet

15 januari 2019

Genom att mäta markfuktighet med sensorer och kombinera resultaten med information från drönare och satellitbilder hoppas ett internationellt forskningsprojekt få bättre koll på vattnet i åkermarken. Förhoppningen är att kunskapen ska bidra till att minska de problem som uppstår till följd av överskott eller brist på vatten, så som markskador och näringsförluster och ge förbättrad dränering, jordbearbetning och bevattning.

IRIDA satellitbild

Satellitbilden visar växtligheten på marken. Det finns mer växtlighet i de blå områdena än i de gröna. I bilden går det att se att den kraftigare växtligheten finns i dalarna där vattnet koncentreras. Foto/Illustration: Sentinel 2/Robert Barneveld/NIBIO

I projektet IRIDA (Innovative remote and ground sensors, data and tools into a decision support system for agriculture water management) samarbetar forskare från Norge, Spanien, Italien och Rumänien, skriver Norsk institutt for bioøkonomis (Nibio) i en nyhet där de berättar om projektet. I Sydeuropa är problemet oftast vattenbrist och där finns ett behov av förbättrad bevattningsplanering, medan Norge oftare får för mycket vatten, vilket istället ger problem med avrinning, erosion, förluster av fosfor och kväve och markpackning, enligt artikeln. Förhoppningen är att projektet ska kunna förebygga problem till följd av både överskott och brist på vatten.

Kombinerar drönare, satelliter och sensorer

Det norska försöksområdet ligger i ett litet avrinningsområde nära Ås, söder om Oslo. Forskarna kombinerar data från drönare, satelliter och mätningar av markfuktighet och evapotranspiration med sensorer för att undersöka hur regnvattnet fördelas: Hur mycket vatten tas upp av växterna? Hur mycket infiltrerar till grundvattnet? Hur mycket blir kvar ovan jord i form av vattensamlingar och ytavrinning och hur mycket avdunstar till atmosfären?

System ska ge råd om bevattning och körningar

Det slutliga målet är ta fram ett beslutsstödssystem som kan modellera och förutsäga markfuktighet på lokal nivå, enligt nyheten. Systemet ska kombinera statiska data som jordart, med dynamiska data som satellitbilder, väderhistorik och markfuktighetsmodeller och utifrån dessa data beräkna markens innehåll av vatten under den närmaste tiden och ge råd utifrån dessa, till exempel när marken är lämplig att köra på eller när det är lämpligt att bevattna.

Spanskt system i drift

I Spanien finns redan en version av systemet i drift. I systemet kan lantbrukare lägga in fältets koordinater och gröda. Systemet räknar sedan ut hur mycket vatten som grödan använder och rekommenderar hur mycket bevattning som behövs. För Norges räkning planerar forskarna att, inom ramen för det pågående projektet, ta fram en prototyp till beslutsstödssystem med fokus på försöksområdet.

 

Fakta: IRIDA

Projektet IRIDA finansieras av EU och nationella finansieringsorganisationer. I Norge finansieras projektet av Forskningsrådet.

Internationella partners är:

  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC)
  • El Instituto de Agricultura Sostenible - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC)
  • Innovati
  • University of Catania
  • Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee (CREA-ACM)
  • Administrația Națională de Meteorologie (NMA).

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp