Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Framsidan på rekommendationer för gödsling och kalkning 2019

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

18 december 2018

Nu finns en uppdaterad version av broschyren Rekommendationer för gödsling och kalkning inför 2019. I den nya upplagan hittar du bland annat uppdaterade rekommendationer för kvävegödsling till spannmål och vall utifrån aktuella priser och nya försöksresultat.

I den nya versionen har vi även sett över kväverekommendationerna för höstråg utifrån svenska och danska fältförsök och vägt in praktisk erfarenhet vid odling. Eftersom högre kvävegivor i försöken (över 120 kg kväve per hektar) inte har gett så mycket högre skördar och med tanke på risken för liggsäd, ökar inte kväverekommendationerna i höstråg lika mycket som i övriga spannmålsgrödor vid högre skördar.

Vi har även lagt till ett avsnitt med rekommendationer för gödsling till gräsfrövall. Gödslingsråden följer de råd som finns i Svensk raps odlingsvägledning.

Vissa delar som handlar om God markkarteringssed har uppdaterats (kapitel 2.1 och den första delen av bilaga 4). Det är de delar som handlar om när du bör markkartera och hur markprovtagningen ska göras, som är uppdaterade. Övriga delar av bilaga 4 kommer att uppdateras under kommande år. Uppdateringen har gjorts av Markkarteringsrådet som är en grupp personer från företag och organisationer som arbetar med markkartering och gödslingsrådgivning, och som träffas ett par gånger per år.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp