Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

mjölkkor som står vid foderbordet

Foto: Janne Andersson

Mer pengar föreslås till optimerad utfodring

18 december 2018

Naturvårdsverket föreslår mer pengar till Greppa Näringens rådgivning om utfodring. Syftet är att minska eventuell överdosering av kväve med råprotein till mjölkkor. Det skulle minska ammoniakavgången från gödseln och det behöver Sverige göra enligt EUs Takdirektiv.

I april 2019 ska regeringen rapportera till EU hur Sverige tänker minska ammoniakavgången från stallgödsel. Det är en del i det så kallade Takdirektivet där alla medlemsländer fått ett tak för utsläpp till luften av flera olika ämnen. Totalt ska Sverige minska ammoniakavgången med 17 procent till 2030 från år 2005. Medeltalet för medlemsländerna är krav på minskning med 19 procent. Betinget varierar kraftigt mellan länderna från 1 till 29 procent. I de flesta länder, inklusive Sverige, kommer 80 - 90 procent av ammoniakavgången från stallgödsel.

Åtgärdspaket för lantbruket föreslås

Nu har Naturvårdsverket en remiss ute med svar senast 7 januari 2019 där de presenterar ett åtgärdspaket för lantbruket. Anledningen till att det överhuvudtaget behövs ett sådant är att Sverige ligger cirka 2 000 ton ammoniak efter tidtabellen till 2020. Åtgärder behövs ganska skyndsamt enligt Naturvårdsverket. Det som verket föreslår för regeringen är:

  1. Byt ut bredspridning av flytgödsel mot bandspridning – 500 ton.
  2. Bruka ner gödsel samma dag som den sprids – 500 ton.
  3. Bruka ner gödsel inom 4 timmar där den idag brukas ner samma dag – 200 ton.
  4. Bygg tak på alla urinbehållare istället för att ha svämtäcke- 600 ton.
  5. Optimera råproteinhalten i fodret på mjölkgårdar – ej kvantifierat.

Hur ska det gå till?

För att få jobbet gjort föreslår Naturvårdsverket att det ska användas investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet för de fyra första åtgärderna. Och för att trimma råproteinhalten på mjölkgårdar bör medel tillföras till Greppa Näringen för att förstärka den utfodringsrådgivning som redan pågår.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp